Äänekoskelaiselle metsäasiantuntija Markku Paanaselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

torstaina, 25.04.2019

Metsä Goupin metsäasiantuntija Markku Paanaselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön valtakunnallinen ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Metsä Forestin piiripäälliköt Arto Back, Jyrki Husu, Matti Rossi ja Tomi Saine sekä metsäasiantuntija Essi Jokinen. Stipendin perusteluksi he toteavat, että Markun roolia työyhteisössä ja koko työuraa voi kuvata seuraavilla sanoilla: "Markussa korostuu positiivisuus ja iloisuus, hän näkee aina asioissa myönteiset puolet ja pyrkii hakemaan vaikeillekin asioille ratkaisut. Hän perehtyy huolellisesti asioihin ja punnitsee eri näkökulmia. Markulla on pitkä työura takana ja hän omaa todella vankan asiantuntemuksen alaltaan. Häntä voisi kuvata käveleväksi metsäasioiden ja jäsenpalveluiden tietopankiksi. Työyhteisössään Markku auttaa ja kannustaa aina työkavereitaan, laittaa itsensä likoon. Venyy joskus ehkä liikaakin, sanookohan koskaan ei. Hervoton seuramies, tulee juttuun kaikkien kanssa.
Markku ajattelee aina myös metsänomistajan etua, puhuu metsäasioista ymmärrettävästi ja selvittää asiat tarvittaessa rautalangasta vääntäen. Kentällä toimiessaan vakuuttavuutta lisää hänen työsuoritteensa, hän on esim. ostanut urallaan puuta 1,3 milj.m3. Kentän ääntä ja osaamista hän tuo esiin mm. toimimalla Metsä Groupin Viestin toimitusneuvostossa.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
piiripäällikkö Arto Back, Metsä Forest, 050 598 7529
toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, 050 598 9920
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.