Taivalkoskelaiselle metsänhoitoesimies Marjaana Ahokummulle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

keskiviikkona, 07.10.2020

Metsähallituksen taivalkoskelaiselle metsänhoitoesimies Marjaana Ahokummulle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Metsähallituksen työntekijät: metsänhoitopäällikkö Ari Pasanen, tienrakennusesimies Riikka Herukka, metsänhoitoesimies Mari Pyykkönen, tienrakennusesimies Ilmari Tauriainen ja metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: "Marjaana on erittäin pidetty henkilö työyhteisössämme. Hänestä huokuva iloisuus ja huumorintaju saavat muut aina hyvälle tuulelle. Marjaana on aktiivisesti kehittänyt omaa metsällistä osaamistaan työn ohella, lisäksi hän suhtautuu positiivisesti kaikkeen uuteen ja on innokkaasti kehittämässä asioita eteenpäin. Työkaverit saavat Marjaanalta helposti apua kiperissäkin tilanteissa, niinpä häntä voidaan hyvällä syyllä kutsua työyhteisömme hyväksi tyypiksi!"

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.
Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
metsänhoitopäällikkö Ari Pasanen, Metsähallitus puh. 040 752 9844
palvelupäällikkö Aija Järnstedt, Metsämiesten Säätiö, puh. 0400 88 2022

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.