Sipoolaiselle kehittämisasiantuntija Eino Pirille ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

keskiviikkona, 26.08.2020

Metsähallituksen sipoolaiselle kehittämisasiantuntija Eino Pirille on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Metsähallituksen työntekijät: senior advisor Risto Laamanen, viestintäpäällikkö Päivi Lazarov, hallintopäällikkö Jarmo Leskinen, kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo ja tietojärjestelmäpäällikkö Hanna Soinne.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: Eino on ehdottomasti työyhteisönsä hyvä tyyppi! Häntä on helppo lähestyä ja hän on aina valmis auttamaan. Hän suhtautuu asioihin positiivisesti sekä innostuneesti ja saa lähiyhteisönsä toimimaan yhdessä niin uusissa kuin vaikeissakin asioissa. Kehittämisasiantuntijan tehtävässään Eino edistää uusia asioita eikä pelkää tarttua tehtäviin oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Samalla hän huolehtii muista työyhteisön jäsenistä osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen sektorilla. Einon kanssa voi keskustella mistä tahansa aiheesta. Eino on aina valmis koutsaamaan ja sparraamaan työkavereitaan työelämän moninaisissa haasteissa. Hän ylläpitää työyhteisön yhteishenkeä korkealla.

Metsähallituksen eri toimipaikoissa kulkiessaan hän ymmärtää hyvin alueiden ja asiantuntijoiden erityishaasteet ja pääsee nopeasti kiinni oleellisiin asioihin. Hän on hyvä kuuntelija ja myönteisellä tavalla kiinnostunut kanssaihmisistä. Hänellä on vahva tunneäly, jonka avulla hän kannustaa työkavereita hyviin suorituksiin. Samalla hän ymmärtää myös ihmiselämän muita puolia - ei vain työelämää. Einolla on kyky nauraa itselleen. Hän tunnustaa harvat virheensä avoimesti ja jatkaa eteenpäin huumorilla, mutta tosissaan. Hänellä on hyvä itsetunto, josta riittää jaettavaksi myös laajalle lähipiirille. Hän ylläpitää työyhteisön yhtenäisyyttä: Esimerkiksi organisaation muuttuessa Eino on sovitellen pyrkinyt aina löytämään kaikille parhaan ratkaisun. Vilpittömästi toteamme, että Eino on työyhteisön harvinainen helmi, jossa yhdistyvät lämmin ihmisyys, tiukka ammattitaito ja avoin uuden etsiminen. ”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  •  itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  •  vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  •  oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  •  sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Päivi Lazarov, Metsähallitus, puh. 040 821 8292
palvelupäällikkö Aija Järnstedt, Metsämiesten Säätiö, puh. 0400 88 2022

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.