Asikkalalaiselle metsuri Markku Pastilalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

perjantaina, 14.08.2020

Metsähallituksen asikkalalaiselle metsuri Markku Pastilalle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsänhoitoesimies Tanja Oksala, metsuri Jyrki Ilmonen, metsänhoitopäällikkö Tuomo Vehmas, metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen ja tutkimusinsinööri Markku Rantala Luonnonvarakeskuksesta.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: "Markku Pastila on työstään innostunut ja vastuuntuntoinen metsuri. Hän on valmis uusiin annettuihin tehtäviin ja motivoitunut opastamaan toisiakin työntekijöitä. Häntä pidetään reiluna ja kannustavana työkaverina. Ennen Metsähallitukseen siirtymistään hän työskenteli pitkään tutkimusmetsurina Metsäntutkimuslaitoksessa. Markulta onnistuvat tavanomaisten metsuritöiden lisäksi luotettavasti metsänhoitotöiden laatuun liittyvät mittaus- ja tietojen tallennustehtävät. Markku suorittaa työtehtävät mallikkaasti ja korkealla ammattitaidolla. Hän on helposti lähestyttävä työkaveri, jonka kanssa voi keskustella muistakin kuin työasioista. Hän viestii rauhallisella ja työhönsä sitoutuneella toiminnallaan positiivista kuvaa metsäalasta.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
metsänhoitopäällikkö Tuomo Vehmas, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 0400 298 324
palvelupäällikkö Aija Järnstedt, Metsämiesten Säätiö, puh. 0400 88 2022

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.