Laukaalaiselle henkilöstösihteeri Anitta Lahtoselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

torstaina, 19.03.2020

Suomen metsäkeskuksen laukaalaiselle henkilöstösihteeri Anitta Lahtoselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Suomen metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Laitinen, talousasiantuntija Maarit Ollikainen, henkilöstöasiantuntija Hanna Saari, aluejohtaja Helena Reiman ja elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: "Anitta toimii palkkatiimin henkilöstösihteerinä vastuullisesti huolehtien loppuun asti, että asiat varmasti sujuvat ja tulevat oikein. Hän on auttanut erilaisissa kehittämishankkeissa projektipäälliköitä monimutkaisten maksatus- ja raporttiasiakirjojen työstämisessä sitkeästi ja hermostumatta, aina valmiina auttamaan. Hän on helposti lähestyttävä ja toiset tasapuolisesti ja aidosti huomioon ottava. Anitta on hyvä tiimipelaaja, joka mahdollistaa avoimen ja luottavaisen ilmapiirin, jossa voi tehdä myös virheitä. Hän antaa ja ottaa vastaan palautetta ja ohjaa lempeällä tavallaan. Anitta on työilmapiiriin valoa ja suvaitsevuutta tuova hyvä tyyppi."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:

viestinnän asiantuntija Inkeri Järvinen, puh. 040 357 4169

palvelupäällikkö Aija Järnstedt, Metsämiesten Säätiö, puh. 0400 88 2022

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.