Hämeenlinnalaiselle opinto-ohjaaja Lauri Värrille ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

torstaina, 01.04.2021

Hämeen Ammattikorkeakoulun metsätalouden hämeenlinnalaiselle opinto-ohjaaja Lauri Värrille on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Hämeen Ammattikorkeakoulun metsätaloudesta lehtorit Esa Lientola, Miika Näsi, Jeppe Raitio ja Pekka Vuori, palvelukoordinaattori Ulla Rauhala ja koulutuspäällikkö Antti Sipilä. 

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
" Lauri Värri toimii tällä hetkellä metsätalousinsinööri (amk) koulutuksen opinto-ohjaajana Hämeen ammattikorkeakoulun Evon kampuksella. Lauri on valmistunut 2009 Evolta metsätalousinsinööriksi ja toiminut eri tehtävissä matkailun, opetuksen ja opinto-ohjauksen parissa. Hän on johdonmukaisesti täydentänyt osaamistaan ja suorittanut HAMKissa ammatillisen opettajankoulutuksen (60 op, 2011), ammatillisen erityisopettajankoulutuksen (60 op, 2014) ja viimeksi ylemmän ammattikorkeakoulu-tutkinnon (60 op, 2020). 
Nykyisessä roolissaan hän vastaa oppilaanohjauksen lisäksi myös harjoitteluiden ohjaamisesta ja on tärkeänä linkkinä viemässä opetusta työelämän tarpeiden suuntaan. Lisäksi hänellä on opetusta metsien virkistyskäyttöön liittyvissä teemoissa. Laurilla on monipuoliset työelämäsuhteet, joita hän hyödyntää niin harjoittelujen ohjaamisessa kuin työelämäpäivien järjestämisessä.
Laurilla on keskeinen rooli käytännön toimijana, kun ryhmäytetään aloittavat ryhmiä ja esitellään koulutuksen ja myöhemmin työelämän tarjoamia urapolkuja. Hän auttaa eri lähtötasoilla olevia opiskelijoita tunnistamaan oman osaamisensa ja kehittämään henkilökohtaista osaamistaan opintojen aikana työelämän tarpeiden mukaan. Lauri on myös keskeisin linkki väyläopinnoissa, kun toisen asteen opiskelijat jatkavat opintoja ammattikorkeakoulun puolella.
Laurin määrätietoinen työ koulutuksen kehittämisessä on noteerattu myös Hamkin tasolla ja Lauri onkin nimetty arvioimaan ja kehittämään koko Hamkin koulutuksen laatua. Tässä roolissa Lauri pääsee hyödyntämään monipuolista ammatillista näkemystään.
Meille kollegoille Lauri on aina ystävällinen ja auttavainen, sekä pyrkii osaltaan varmistamaan, että opettajatiimissä kaikki ymmärtävät opetuksen tavoitteet ja osataan valinta tilanteeseen sopivat toteutusmenetelmät. Lauri on kollega, jonka teot puhuvat puolestaan ja jonka sanaan voimme aina luottaa."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja: 
Antti Sipilä, koulutuspäällikkö, Hämeen Ammattikorkeakoulu, metsätalous, puh. 050 592 7051 
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.