Keuruulaiselle opettaja Riitta Pelliselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

perjantaina, 17.05.2019

Gradia Jämsän keuruulaiselle metsäalan opettaja Riitta Pelliselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön valtakunnallinen ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Gradia Jämsän metsäalan opettajat Markku Laivanen, Markus Seppänen, Joonas Soikka ja Arto Vettenranta sekä koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen. Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: ”Riitta on työtoverina ehtymätön innostuja, joka ottaa kiinni asiasta kuin asiasta, jos tilanne sitä vaatii. Ja monestihan asiat sitä vaativat edetäkseen. Asiat hän näkee pääsääntöisesti positiivisina, ellei niissä sitten ole jotain kehitettävää, mutta täysin negatiivisia asioita on todella harvoin. Tästä positiivisuudesta saavat myös työtoverit osansa omaa arkiajatteluansa piristämään.

         Uudet työntekijät Riitta opastaa hyvin työyhteisöön sisälle, mutta ei talon tavoille, vaan rohkaisee sekä ajattelemaan asioista jokaisen omalla tavalla että ottamaan uusiakin toimintamalleja käyttöön työssään. Eli Riitta pyrkii uudistamaan ja kehittämään työyhteisön toimintamalleja ja ajattelu uuden luomisen suhteen on hyvin realistisella tasolla.

         Riittaa on helppo lähestyä, sillä vaikka hänen työhuoneensa ovi olisikin kiinni, niin se ei ole silti koskaan "oikeasti kiinni". Häneltä voi aina kysyä neuvoja. Vaikka Riitan vastuulle kuuluukin paljon keskittymistä vaativaa suunnittelutyötä, häiriintyminen ei koskaan näy kysyjälle. Riitta haluaa auttaa omia kollegoitansa aina pystyessään ja kykenee sen jälkeen nöyrästi kokoamaan ajatuksensa takaisin omaan työhönsä.

Mielestämme Riitta Pellinen ansaitsee Metsämiesten Säätiön työyhteisön hyvän tyypin stipendin, koska hän on omalla käyttäytymisellään jatkuvasti erittäin hyvä ja reilu metsäalan työyhteisön jäsen.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
opettaja Joonas Soikka, Gradia Jämsä, metsäala, 040 341 4429
toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.