Joensuulaiselle aluejohtaja Heidi Hämäläiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

torstaina, 24.11.2022

Stora Enson joensuulaiselle aluejohtaja Heidi Hämäläiselle on myönnetty ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Stora Ensosta metsäasiantuntijat Markku Alatalo ja Hannu Krogerus, ostopäälliköt Mikko Heiskanen, Elina Hopponen, Antti Rantanen, Olli Simanainen ja Janne Smolander, operaatioasiantuntija Raimo Hiltunen sekä kehityspäällikkö Markku Oikari.  
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
"Työkaverina ja esihenkilönä Heidi on työyhteisön ilmapiiriä innostava ja edistävä henkilö. Heidin luonteenpiirteisiin kuuluu luontainen kyky tukea ja auttaa toisia. Hän on aina valmis hakemaan ratkaisuja, myös hankalammissa tilanteissa, eikä jätä ketään yksin vaikeiden asioiden kanssa. Heidi haluaa kuulla muiden mielipiteitä ja osallistaa alaisiaan päätöksenteossa.

Heidi on oma-aloitteisesti ja aktiivisesti yhteydessä työkavereihin ja alaisiin, ja edistää siten omalla toiminnallaan avointa keskusteluilmapiiriä. Heidin rauhallinen käyttäytyminen ja esiintyminen luovat työyhteisöön turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. Hän haluaa olla kehittämässä yhä sitoutuneempaa ja positiivisempaa työskentelyilmapiiriä. Heidi on työyhteisön hyvä tyyppi!"

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit

Lisätietoja: 
Markku Alatalo, metsäasiantuntija, Stora Enso Metsä, puh. 0400 258 377 
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.