Mikkeliläiselle metsäasiantuntija Susanna Kantaselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

torstaina, 27.10.2022

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon mikkeliläiselle metsäasiantuntija Susanna Kantaselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. S
     
Stipendiä esittivät Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savosta talouspäällikkö Marjukka Kakriainen, metsäasiantuntija Taina Kekkonen, metsäasiantuntija Ari Teittinen, erityisasiantuntija LKV Antti Tiihonen ja asiakkuuspäällikkö Vesa Väänänen. 

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
"Susanna on todellinen metsäalan moniottelija. Hän on vuosien varrella kartuttanut osaamistaan monella tasolla niin harjoittelijan suorittavista töistä, kuin myös metsäasiantuntijan ja metsäesimiehen tehtävistä.  Susanna on ottanut paikkansa niin toimistotiimin markkinointitehtävissä, kuin myös puunkorjuun erityiskohteiden suunnittelu ja työnjohtotehtävissä eri tiimien apuna ollen. Hänen hyvä huumorinsa ja kohtelias käytös on huomattu niin toimistoilla kuin myös eri yrittäjäryhmien keskuudessa. Lisäksi Susanna on mukana aktiivisesti järjestötoiminnassa. Susanna Kantanen on Työyhteisön Hyvä Tyyppi ja pitää omalta osaltaan esimerkillisesti yllä metsämieshenkeä.

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.
 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit

Lisätietoja: 
Taina Kekkonen, metsäasiantuntija, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, puh. 0440 124 123 
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.