Polvijärveläiselle metsätyönjohtaja Juha Lamminsalolle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

tiistaina, 25.06.2024

Joensuun kaupungin polvijärveläiselle metsätyönjohtaja Juha Lamminsalolle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Stora Enso Oyj:n metsäasiantuntija Janne Hakulinen, Joensuun kaupungin metsänhoitotyöntekijät Juhani Kurki ja Rauno Tanskanen, metsätalousinsinööri Merja Kuukkanen, kaupungingeodeetti Kalle Sivén ja maaomaisuuden asiantuntija Matti Toivanen sekä Karelwood Oy:n projektipäällikkö Hannu Lehikoinen-Eriksson.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:
”Juha nauttii arjen onnistumisista ja kannustaa myös muita onnistumaan. Hänen kykynsä pysähtyä, kuunnella ja olla läsnä näkyy hänen työssään, jossa hän pystyy tarkastelemaan tilanteita objektiivisesti ja tukemaan niin asukkaita kuin kollegoitaan tarpeen mukaan. Juhan positiivinen asenne luo ympärilleen innostavan ja motivoivan ilmapiirin. Hän on jatkuvasti kouluttautunut ja kehittänyt itseään, mikä kuvastaa hänen tahtoaan oppia ja kehittyä. Juha on kiinnostunut työelämän monimuotoisuudesta ja uusista ajatuksista, ja jakaa aktiivisesti tietoa muille, edistäen näin yhteisön osaamista ja kehitystä.
Hän tunnistaa niin omat kuin muidenkin mahdollisuudet. Juhan rooli pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna osoittaa hänen vahvaa haluaan huolehtia työkavereistaan ja työyhteisön hyvinvoinnista. Hän suhtautuu rohkeasti uusiin haasteisiin ja muutosprosesseihin, nähden ne mahdollisuuksina kehitykselle ja parannuksille. Juha on esimerkillinen rehellisyyden, luotettavuuden ja yhteisöllisyyden vaalija. Hänen toimintansa heijastaa näitä perinteisiä arvoja, jotka ovat metsäalalla keskeisiä. Juha toimii rehdisti ja luotettavasti kaikissa tehtävissään, vahvistaen näin yhteisön yhteenkuuluvuutta ja kestävää kehitystä.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
• itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
• vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
• oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
• sekä rehdin ja luotettavan metsämies- ja metsänaishengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja lahjoitusvaroja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä.  

Lisätietoja: 
Merja Kuukkanen, metsätalousinsinööri, Joensuun kaupunki, puh. 040 589 2429 
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.