Imatralaiselle korjuun ja metsänhoidon johtaja Jaakko Rajamäelle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

perjantaina, 26.02.2021

Stora Enson imatralaiselle korjuun ja metsänhoidon johtaja Jaakko Rajamäelle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Stora Ensosta metsäjohtaja Arto Lyykorpi, kehitysjohtaja Ville Sihvo, suunnittelu- ja asiakkuusjohtaja Veli-Matti Rytkönen, Venäjän puunhankinnan johdon assistentti Taina Vilkko viestintäjohtajan Satu Härkönen. 
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
”Stora Enson Venäjän puunhankinnan imatralaisella korjuun ja metsänhoidon johtajalla Jaakko Rajamäellä on pitkä kokemus ja korkea ammatillinen osaaminen Venäjän puunhankinnasta luoteis-Venäjällä. Jaakon ihmislähtöinen ja kaikkien osaamista kunnioittava johtamisote ja rehti sekä ystävällinen lähestymistapa ihmisiin niin työssä kuin vapaa-ajalla ovat esimerkillisiä. Hänellä on monikulttuuriset sosiaaliset taidot, joita tarvitaan Venäjän puunhankinnassa rajan molemmin puolin. Jaakko hoitaa monimutkaiset ja haastavat työt viimeisen päälle tilanteessa kuin tilanteessa muita kannustaen, eikä pelkää haasteita, joita työssä riittää. Hän on myös pohjalainen urheilumies, joka pitää huolta työhyvinvoinnistaan aktiivisella liikunnalla ja näyttää siten oivallista esimerkkiä kollegoille. Maharottoman hyvä tyyppi ja asialtaanen!”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.