Jyväskyläläiselle hankintavastaava Joonas Huovilalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

perjantaina, 11.06.2021

Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen jyväskyläläiselle hankintavastaava Joonas Huovilalle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Päijänteen metsänhoitoyhdistyksestä hankintavastaava Jyri Helenius, kuljetusvastaava Keijo Korhonen, korjuuvastaavat Tapani Korhonen ja Jukka Laitinen, kenttävastaava Seppo Lohtander, myyntipäällikkö Henri Mommo ja toiminnanjohtaja Petri Takalo.
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
"Joonas on työssään Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun pohjoisen alueen hankintavastaavana hoitanut tehtävänsä erittäin tunnollisesti. Omien vastuidensa lisäksi Joonas kehittää aktiivisesti ja omatoimisesti toimintaa koko Päijänteen Mhy:n alueella sekä osallistuu myös valtakunnalliseen kehitystyöhön Mhy-kentällä.
Uuden puunhankintajärjestelmän käyttöönotossa ja kehityksessä Joonaksen työpanos on ollut korvaamaton. Ongelmatilanteissa Joonas on aina valmis auttamaan työtovereitaan ratkaisun löytämisessä. Kaikki nämä seikat huomioiden voi helposti todeta, että Joonas Huovila osoittaa rehtiä ja luotettavaa metsämieshenkeä työssään joka ikinen päivä."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja: 
Petri Takalo, toiminnanjohtaja, Päijänteen metsänhoitoyhdistys, puh. 0400 340 063 
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.