Kauhavalaiselle hakkuukoneenkuljettaja Miika Koivulalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

tiistaina, 01.06.2021

P&R Mäntylä Oy:n kauhavalaiselle hakkuukoneenkuljettaja Miika Koivulalle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Metsä Groupista operaatioesimiehet Tiia Viiperi ja Juho Vilkuna, metsäasiantuntija Matti Rintanen ja operaatiopäällikkö Tobias Käld sekä P&R Mäntylä Oy:n metsäkoneyrittäjä Risto Mäntylä ja ajokoneenkuljettaja Pekka Piri sekä Kuljetus Nukala Oy:n puutavara-autoilija Mika Nukala.
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
” Hakkuukoneenkuljettajana työskentelevä Miika Koivula näyttäytyy iloisena ja positiivisena ihmisenä, pitäen huolen koko korjuuketjusta ja siirtäen viestikapulan ehjänä seuraavalle. Työnsä Miika tekee huolella ja ajattelee muita, tehden sitä kautta muiden työn helpoksi. Miikan kokonaisvaltaiseen hakkuukoneenkuljettajan työhön kuuluu myös aktiivinen yhteydenpito maanomistajiin, heidän kuuntelemisensa sekä erityistoiveidensa toteutus. Työnjälki Miikalla on kuin hän tekisi itselleen, näin ollen työmaitakin on mukava käydä jälkikäteen katsomassa kenen tahansa toimesta. 
Vastuuta Miika kantaa oman kotikuntansa hakkuiden toteuttamisesta sekä proaktiivinen toiminta ennakkoon leimikkoon tutustuttamisineen, ennakkovalmistelutarpeiden arvioinnin ja talvisin aurauksien tilaamisista, helpottaen muidenkin töitä kun paikat on ennakkoon valmisteltu ja sitä kautta kunnossa. Miika on aina valmis auttamaan muita, antaen selkeät ja hyvät ohjeet uusille kuljettajille tai opastaen esimerkiksi mittalaitteen käyttöön liittyvissä ongelmissa. Kun WoodForcea otettiin Metsä Groupissa käyttöön, oli Miika yksi Seinäjoen piirin koekäyttäjistä antaen omat näkemyksenä ohjelmaan ja sen kehittämiseen.

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.
 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.