Nakkilalaiselle metsäasiantuntija Mika Uusitalolle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

perjantaina, 19.02.2021

Metsä Group Oy:n nakkilalaiselle metsäasiantuntija Mika Uusitalolle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
” Mika on metsätoimihenkilö, joka edustaa ammattikuntaansa suurella sydämellä niin metsissä kuin metsien ulkopuolellakin. Hän on vastuunkantaja metsiemme hyvinvoinnista ottaen huomioon sekä metsänomistajien että metsäteollisuuden tarpeet. Humoristi, joka saa vakavankin asian kuulostamaan rennon rempseältä. Työyhteisön moniosaaja ja monen työkaverin "oikea käsi”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen


Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.