Nokialaiselle ohjelmistoasiantuntija Mikko Eskolalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

keskiviikkona, 03.02.2021

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n nokialaiselle ohjelmistoasiantuntija Mikko Eskolalle on myönnetty ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä kehittämispäälliköt Harri Huupponen ja Juha Laitinen, tietohallintopäällikkö Juha Karenniemi, järjestelmäasiantuntija Markku Peltola, metsälakimies Tuomo Pesälä, metsäasiantuntija Tiina Salminen, viestinnän asiantuntija Hinna Airaksinen ja toimitusjohtaja Jouni Tiainen.  
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
"Mikko kantaa aidosti huolta yhdistyksistä (59) ja niiden toimihenkilöiden (yli 1000), metsureiden (n. 700) ja yrittäjien (n. 500) työ- ja toimintaedellytysten turvaamisesta, hoitaen esim. järjestelmiin liittyvien ongelmatapausten ratkaisemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Mikko jakaa oman osaamisensa mielellään koko mhy-kentän käyttöön. Hän pitää myös huolta oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä, on lisäksi rautainen metsäalan ammattilainen, joka on menestyksekkäästi laajentanut osaamistaan IT- sekä talouspuolelle. Omassa työyhteisössä (9 hlöä) Mikko on valmis pyyteettömästi osallistumaan yhteisiin tekemisiin ja organisoimaan tapahtumia. Mikko pitää yllä työyhteisön yhteishenkeä ja kuulumisten vaihtoa myös vapaa-ajallaan. Mikko on reilu jätkä!"

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.