Rovaniemeläiselle metsäasiantuntija Tapani Niemimuukolle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

torstaina, 01.04.2021

Metsä Group Oy:n rovaniemeläiselle metsäasiantuntija Tapani Niemimuukolle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Konemetsä Oy:n yrittäjä Marko Muuronen sekä Metsä Group Oy:n metsäasiantuntija Pekka Halvari, operaatiopäällikkö Jarmo Karhu, piiripäällikkö Jarkko Parpala ja operaatioesimies Janne Romakkaniemi.
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
” Tapani on huippuosaaja, joka haluaa jatkuvasti kehittää osaamistaan ja jakaa sitä myös kolleegoilleen. Hän on kannustava ja positiivisesti haasteisiin suhtautuva henkilö, joka motivoituu tavoitteista ja tuloksista, on myös sopivasti kilpailuhenkinen. Tapani on oman ryhmänsä primus motor erilaisten koulutusten ja työkykyä ylläpitävien tapahtumien liikkeellepanijana. Ja huumori on mukana aina kun sopiva sauma löytyy.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa ja saamiensa lahjoitusten tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja: 
Jarkko Parpala, piiripäällikkö, Metsä Group Oy, puh. 050 307 2529
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.