Savonlinnalaiselle metsäesimies Kalle Kaartiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

perjantaina, 12.03.2021

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon savonlinnalaiselle metsäesimies Kalle Kaartiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen asiakkuuspäälliköt Kai Andersin ja Vesa Väänänen, metsäasiantuntija Sanna Hakolahti, markkinointiassistentti Maarit Jordan-Valtonen ja johtaja Petri Pajunen.
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
” Kalle Kaartinen on aina valmis auttamaan asiassa kuin asiassa. Hän on miellyttävä, luotettava ja mukava työkaveri ja tarttunut ennakkoluulottomasti kaikkiin hänelle annettuihin tehtäviin. Kalle on työyhteisössä ja tiimissä yhteishengen rakentaja ja positiivisen ilmapiirin luoja. Toimihenkilöt, yrittäjät ja metsurit ovat antaneet tunnustusta hänen toiminnastaan ja toimintatavoistaan.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit

Lisätietoja: 
Petri Pajunen, johtaja, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, puh. 040 776 6212
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.