Virtolaiselle hakkuukoneenkuljettaja Marko Hauta-aholle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

torstaina, 18.02.2021

Visuveden Motopalvelu Oy:n hakkuukoneenkuljettaja Marko Hauta-aholle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Jämingin tilan metsänomistaja Jussi Helin, Visuveden Motopalvelu Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kangaspusu, Metsä Group Oy:n operaatioesimies Jari Luhtamaa, metsäasiantuntija Matti Vehmaanperä ja projektipäällikkö Mikko Välikoski.  
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
" Marko Hauta-aho työskentelee hakkuukoneen kuljettajana ja työssään hän selvästi näkee tärkeäksi kokonaisvaltaisen onnistumisen. Hän esimerkiksi tutustuu tuleviin työmaihin omaehtoisesti etukäteen. Marko myös pitää aktiivisesti yhteyttä muihin yrityksen kuljettajiin varmistaakseen koko korjuuketjun onnistumisen. 
Yhteistyö metsänomistajien kanssa sujuu mallikkaasti. Rauhallinen ja kokenut kuljettaja kuuntelee työtä koskevat mielipiteet ja toiveet, ja pyrkii ottamaan ne huomioon. Tarvittaessa hän osaa perustella ammattitaitoisesti myös omat ratkaisuehdotuksensa.
Hankalissakin tilanteissa Marko näkee myönteiset mahdollisuudet; ja tästä varmasti tuleekin hänen tyypillinen toteamuksensa ”kyllä se siitä tullee”."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.