Loppilaiselle hakkuukoneenkuljettaja Tero Jalkaselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

maanantaina, 12.09.2022

Koneurakointi Jameko Oy:n loppilaiselle hakkuukoneenkuljettaja Tero Jalkaselle on myönnetty ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Metsä Groupin metsäasiantuntija Teemu Aalto, korjuun operaatioasiantuntija Simo Ansalahti, piiripäällikkö Tomi Lankinen ja operaatiopäällikkö Mauri Nousiainen sekä Koneurakointi Jameko Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Jantunen.
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
" Tero on ammattitaitoinen hakkuukoneenkuljettaja, joka suhtautuu työhönsä vakavasti. Hän on työssään joustava sekä kärsivällinen ja kysyy mikäli työmaassa on jotain epäselvää. Tämäkin on vahva ammattitaidon merkki ja osoitus tarvittavasta nöyryydestä, kaikkea ei voi tietää eikä ajatuksia lukea. Tero keskustelee ja kertoo omat mielipiteensä, mutta ottaa ohjeet vastaan hyvässä hengessä. Hän saakin hyvää palautetta. Tero suhtautuu hakkuujälkeen ammattiylpeydellä ja miettii myös työn seuraavaa vaihetta eli puun metsäkuljetusta, jotta koko ketju saadaan toteutettua laadukkaasti. Kyseessä on siis ammattitaitoinen tiimipelaaja!"

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.
 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit

Lisätietoja: 
Simo Ansalahti, korjuun operaatioasiantuntija, Metsä Group, puh. 050 320 5119  
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.