Ylikiiminkiläiselle toiminnanjohtaja Juhani Heikkiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

tiistaina, 22.02.2022

Metsänhoitoyhdistys Oulunseudun ylikiiminkiläiselle toiminnanjohtaja Juhani Heikkiselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Metsänhoitoyhdistys Oulun seudusta metsäasiantuntijat Harri Anttila, Mikko Harju, Anne-Mari Lehtosaari, Hannu Kajula, Tapio Kylmänen, Eeva Mustanoja, Jouni Parkkinen, Johanna Piekkola ja Juho Vähätiitto.  

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
”Juhani on meidän työyhteisömme peruspilari, positiivisen hengen luoja ja luotettava työkaveri. Hän kantaa vastuuta koko henkilöstön yhteisistä asioista. On työyhteisön yhteishengen luoja, aina valmis kaikkeen ja avoimin mielin.
Juhani antaa meille vapauden toimia itsenäisesti. Luottamus on molemmin puolista ja hän saa meidät kaikki tekemään parhaamme yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Juhanilta saa tukea ja apua aina kun tarvitsee. Omista työkiireistä huolimatta hän jaksaa kuunnella ja keksiä ratkaisuja meidän ongelmiimme. 
Johtajana hän näyttää meille esimerkkiä omalla ahkeruudellaan, periksiantamattomuudellaan ja päättäväisyydellään. Juhani johtaa metsänhoitoyhdistystä edestäpäin. Hän on yhdistyksen arvostettu keulakuva niin alaisten kuin metsänomistajienkin silmissä. 
Yrittäjiä, urakoitsijoita ja yhteistyökumppaneita kohtaan toiminta on reilua ja tasapuolista. Hän tekee itseään säästämättä arvokasta työtä metsänomistajien edunvalvojana ja on metsämies henkeen ja vereen".

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit

Lisätietoja: 
Tapio Kylmänen, metsäasiantuntija, Metsänhoitoyhdistys Oulunseutu, puh. 044 734 2702 
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.