METSÄALAN OPINNOISTA VALMISTUVAT NUORET

Osaavat ja motivoituneet nuoret ovat tärkeitä metsäalan menestymiselle tulevaisuudessa. Metsämiesten Säätiön myöntää vuosittain 300 euron arvoisia stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville nuorille, enintään 1 stipendi/koulutusohjelma/vuosi. Valmistumisajankohdalla ei ole merkitystä. 

Stipendin myöntämisperusteita ovat hyvä opiskelumenestys, ammattiosaaminen sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen luominen.

Vastaanottamalla stipendin sen saaja hyväksyy, että Säätiö julkaisee stipendin saajan nimen, tutkinnon ja oppilaitoksen ja pitää näitä tietoja sivuillaan.

Stipendiesityksen pitää tulla oppilaitokselta tai sen opettajakunnalta. Esityksen tulee olla Säätiössä alla olevalla lomakkeella toimitettuna viimeistään kaksi viikkoa ennen stipendin luovuttamista. 

Täytä hakemuksessa pyydetyt tiedot ja paina "Lähetä stipendihakemus" -painiketta
Stipendiä haetaan seuraavalle henkilölle
Stipendin perustelut
Stipendin esittäjä tai esityksestä päätöksen tehnyt taho
Yhteyshenkilö (saa kopion hakemuksesta ja tiedon myöntämisestä)
Stipendin toimitusosoite

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.