Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsähistorian Seuran toimintaa 2015

torstaina, 10.03.2016

Seuran tärkeimmät jäsenille suunnatut tapahtumat olivat maaliskuussa pidetty vuosikokous esitelmineen ja jäsentapaamisineen, tutkijaseminaari huhtikuussa sekä kotimaan opintoretki Ahvenanmaalle ja Turunmaan saaristoon syyskuussa.

Seuran vuosikokous, esitelmätilaisuus sekä jäsen- ja tutkijatapaaminen pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 26. maaliskuuta. Kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset vuosikokousasiat sekä luovutettiin seuran ansioplaketti lehdistöneuvos Pekka Kivelälle. Erikoissuunnittelija Jouni Taivainen piti vuosikokousesitelmän aiheenaan ”Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö”.

Yhdessä Suomen Metsämuseo Luston ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen kanssa järjestettiin 10. huhtikuuta tutkijaseminaari, jonka teemana oli metsän hyvinvointivaikutukset ja otsikkona "Metsä tekee hyvää". Ohjelma koostui yhdeksästä esitelmästä. Keväällä 2016 ilmestyvässä Vuosilusto 11:ssa julkaistaan vertaisarvioituja artikkeleita, jotka pohjautuvat seminaarissa pidettyihin esitelmiin.

Kesäkuun alussa seura järjesti viikon pituisen retkeilyn sveitsiläisen Zürichin kantonin metsäviraston henkilökunnalle. Kyseessä oli vastavierailu seuran ulkomaan opintoretkelle, joka syksyllä 2012 suuntautui Sveitsiin. Apua sveitsiläisten Suomen retken järjestämiseen saatiin monelta taholta ja sää suosi retkeilijöitä alkukesän sadepäivien lomassa. Retkellä tutustuttiin mm. Etelä-Suomen metsien käyttöön, maaseutumatkailuun, metsäntutkimukseen, metsäteollisuuteen, puurakentamiseen, pääkaupunkiseutuun, suojelualueisiin, taimituotantoon ja yksityismetsätalouteen. Saimaannoprppakin kävi esittäytymässä retkeläisille Linnansaaren kansallispuiston lähistöllä.

Pohjoismaisen metsähistoriakonferenssi retkeilyineen järjestettiin Norjassa useammalla paikkakunnalla 26.–30. elokuuta. Retkeilyn aiheina olivat sahateollisuuden historia, puutavaran uitto, laiduntalouden ja metsätalouden vaikutukset metsiin sekä luonnonsuojelu. Suomesta oli mukana kolme seuran ja Luston edustajaa. Norjan metsämuseolla Elverumissa pidetyissä konferenssiesitelmissä pohdittiin metsien vaikutusta ilmastoon.

Suomen esitelmän piti professori Heli Peltola Itä-Suomen yliopistosta aiheenaan ”Climate Change and Management of Boreal Forests”.Muiden Pohjoismaiden edustajille esitettiin kutsu seuraavaan, Rovaniemellä ja Kemijärvellä elo-syyskuun vaihteessa 2016 järjestettävään konferenssiin. Sen valmistelut aloitettiin syksyllä yhdessä Luston, Metsähallituksen ja useiden lappilaisten kumppanien kanssa.

Kotimaan opintoretki Ahvenanmaalle ja Turunmaan saaristoon toteutettiin syyskuun 18.-20. päivinä. Osanottajia oli 29. Matkan valmistelusta ja toteutuksesta vastasi metsätalousinsinööri Ray Holmlund Ahvenanmaan maakuntahallinnosta seuran matkanjohtajien kanssa. Kohteita esittelemässä oli lisäksi useita paikallisia oppaita.

Menomatka tehtiin Turun satamasta Maarianhaminaan Viking Linen autolautalla. Ahvenanmaan pääsaarella mm. Maarianhaminassa, Eckerössä ja Getassa tutustuttiin kahtena ensimmäisenä matkapäivänä nykyiseen sekä menneiden aikojen metsätalouteen ja puunkäyttöön, metsästykseen ja kalastukseen, luonnonsuojeluun, matkailuelinkeinoon ja puulaivojen rakentamiseen. Paluumatka tehtiin bussilla ja yhteysaluksilla eteläistä reittiä Kökarin kautta Paraisille. Siellä metsätalousinsinööri Pelle Lundström kertoi saariston metsistä, työstään metsäteollisuuden palveluksessa ja erityisesti puutavaran lauttauksesta meriolosuhteissa.

Jäsenlehti Susikko ilmestyi seuran verkkosivuilla kolmena numerona, jotka sisälsivät ennakkotiedotteita ja kertomuksia tapahtumista sekä jäsenten kirjoittamia metsähistoria-aiheisia artikkeleita ja kirja-arvosteluja. Susikon kuvitukseen kiinnitettiin erityistä huomiota.

Seuran verkkosivut ja sähköposti olivat myös tärkeitä välineitä jäsenille suunnatussa tiedotuksessa. Yhteistyökumppanien tiedotuskanavia (Agricola-historiaverkko, Lusto, Metsämiesten Säätiö ja Suomen Metsäyhdistys tärkeimpinä) sekä lehdistöä hyödynnettiin erityisesti ulkoisessa tiedottamisessa.

Puukauppamuistoja-hanke päättyi syksyllä. Jaana Laineen ja Joona Nikinmaan kirjoittama teos ”Puukauppamuistoja. Suomalaisen puukaupan historiaa 1950-luvulta 2000-luvulle” julkaistiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia -sarjan niteessä 1412. Hankkeessa kerätty muistitietoaineisto on tallennettu jo aiemmin SKS:n kansanrunousarkistoon.

Seuran julkaisuja on myynnissä Punkaharjulla Luston Puodissa ja Helsingissä Tiedekirjassa. Edellä esitellyistä tapahtumista ja retkistä on kuvitetut kertomukset seuran verkkosivuilta löytyvissä Susikon niteissä 2 ja 3/2015.

Metsämiesten Säätiön apuraha seuran kansainväliseen toimintaan, tiedotukseen ja viestintään takasi näiden ydintoimintojen jatkuvuuden ja laadun ylläpitämisen. Puukauppamuistoja-hankkeeseen säätiö on myöntänyt useana vuonna oman apurahan, joka takasi tämän monivuotisen hankkeen toteuttamisen suunnitelmien mukaisena.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tapani Tasanen, Metsähistorian Seura, tapani.tasanen(at)seamk.fi

Varapuheenjohtaja Antti Koskimäki, Metsähistorian Seura, koskix(at)hotmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.