Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsätaloutta, kansainvälistymistä ja yhteistyötä – Xamkin opiskelijoiden opintomatka Pietariin

tiistaina, 31.03.2020

Venäläisopiskelijoiden ystävällisyys ja sydämellisyys ilahduttivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoita Pietarissa. Intensiiviviikolla opiskelijat saivat mahdollisuuden tutustua Venäjän metsätalouteen ja -teollisuuteen, venäläiseen kulttuuriin sekä metsäalan opiskeluun. Samalla ennakkoluulot karisivat, näkemykset avartuivat, itseluottamus kasvoi ja kiinnostus opiskella kieliä lisääntyi.

Xamkin metsäopiskelijat vierailivat Pietarissa marraskuussa 2019. Intensiiviviikolle osallistui 11 metsätalouden opiskelijaa Xamkista ja 20 opiskelijaa yhteistyökouluista Pietarin metsäteknillisestä yliopistosta ja Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Designista. Viikko oli osa Venäjän metsätalouden toimintaympäristö –opintojaksoa, joka kuuluu valinnaisiin opintoihin.

Opintomatkan tavoitteena ei ollut pelkästään tutustuminen naapurimaan metsäasioihin vaan tavoitteena oli madaltaa kynnystä kansainväliseen työskentelyyn, saada varmuutta englannin kielen käyttöön ja luoda uusia verkostoja metsäalan opiskelijoiden ja yritysten kesken. Tätä opiskelijat pääsivät harjoittelemaan työskennellessään monikulttuurisissa ryhmissä viikkotehtävän parissa.

Viikkotehtävänä oli selvittää metsäsektorin yritysten näkemyksiä siihen, mitkä ovat ne työelämätaidot, joita vastavalmistunut tarvitsee sekä millaisia koulutustarpeita yrityksien henkilöstöllä on. Opiskelijat vierailivat viidessä eri metsäalan yrityksessä, jotka olivat sekä suomalaisia että venäläisiä. Jokainen ryhmä palautti kirjallisen raportin ja piti esityksen viikon päätteeksi pidetyssä työpajassa. Työelämätaidoista tärkeitä ovat halu oppia uutta, yhteistyökyky, ennakkoluulottomuus, luovuus ja innovointi unohtamatta tietysti metsäalan ammattiosaamista.

Viikkotehtävän lisäksi ravisteltiin kulttuurien välisiä stereotypioita alkuviikon työpajassa. Siinä venäläiset opiskelijat listasivat käsityksiään suomalaisista, suomalaisesta liike-elämästä ja ruoasta ja vastaavasti suomalaiset venäläisistä. Tuloksena oli runsaasti naurua ja iloa. Jää, jos sitä oli ollutkaan, kyllä murtui tässä harjoituksessa. Lisäksi yhteinen ohjelma sisälsi asiantuntijaluentoja Venäjän metsävaroista ja Venäjän metsäteollisuudesta sekä vierailuja museoihin.

Onneksi opiskelijoilla oli aikaa tutustua myös venäläiseen kulttuuriin ja kaupungin nähtävyyksiin pietarilaisopiskelijoiden johdolla. Ja nähtäväähän Pietarissa riittää. Osa ryhmästämme pääsi seuraamaan myös Pietarin SKA:n jääkiekko-ottelua. Jokainen ryhmä työsti videon, jonka kautta pääsimme kurkistamaan, millaisia hauskoja hetkiä ja käänteitä matkat yritysvierailuihin, ryhmätyöskentely ja vapaa-aika viikon aikana pitivät sisällään.

Opintomatka oli kaikin puolin onnistunut. Hyvä huomio oli se, että vieraassa kulttuurissa tulee toimeen avoimella, positiivisella, uteliaalla ja rennolla asenteella. Kynnys lähteä on matalampi, kun porukalla mennään. Monelle opiskelijalle matka oli ensimmäinen itänaapuriin, mutta ei viimeinen.

Kansainvälistyminen ja Venäjä-osaaminen ovat opiskelijoiden vahvuuksia, joista sekä opintojen aikana, että tulevaisuudessa on varmasti hyötyä. Yhdessä tehdään, tekemällä opitaan - kansainvälisestikin.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle Xamkin metsätalouden opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemisesta!

Lisätietoja:

lehtori Kirsi Itkonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsätalouden ja ympäristöteknologian
koulutusyksikkö, kirsi.itkonen(at)xamk.fi, puh. 040-8420623

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.