Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyön ja toisen työharjoittelun tekeminen Kanadassa kesällä 2016

keskiviikkona, 19.10.2016

Opiskelen metsätalousinsinööriksi Karelia ammattikorkeakoulussa ja kolmannen opiskeluvuoteni jälkeen suoritin toisen työharjoitteluni Kanadassa New Brunswickin provinssissa Frederictonin kaupungissa. Työharjoittelu kesti vajaan neljä kuukautta toukokuun alusta elokuulle ja työnantajana toimi Natural Recources of Canada eli paikallinen luonnonvarakeskus.

Kaikki työtehtävät liittyivät Spruce budwormiin eli kuusenversotoukkaan, joka aiheuttaa Kanadassa mittavia metsätuhoja. Työskentelin reilu kymmenen hengen kansainvälisessä tutkimusryhmässä, jossa osa työntekijöistä oli vielä opiskelijoita ja osa jo valmistuneita. Tutkimusryhmän tehtävänä oli selvittää kuusenversotoukan leviämistä ja myrkytysten vaikutusta kannan kurissa pitämiseen.

Työharjoitteluun kuului erilaisia koulutuksia, laboratoriossa- ja maastossa työskentelyä. Ensimmäisinä työviikkoina suoritin kolmen päivän ensiapukurssin joka keskittyi ensiapuun maasto olosuhteissa, vaarallisten kemikaalien kurssin sekä työturvallisuus koulutuksen. Laboratorio ja maasto työskentely viikkoja oli jaettu niin että kaikki työntekijät pääsivät välillä maastoon. Maastossa ollessamme keräsimme oksanäytteitä myrkytetyiltä, hoitamattomilta alueilta, lisäksi tarkistimme feromoni ansoja ja keräsimme vesinäytteitä. Vesinäytteistä selvitettiin myrkytysten vaikutuksia vesistöön.

Laboratoriossa prosessoimme maastossa kerättyjä oksanäytteitä. Oksanäytteistä kerättiin näyteputkiin kuusenversotoukat ja sekä muiden tuholaishyönteisten toukat. Löydöt kirjattiin lomakkeelle ja tiedot syötettiin myöhemmin tietojärjestelmään.

Aloitin työharjoittelun ohessa myös opinnäytetyöni kirjoittamisen Kanadaan. Opinnäytetyöni käyttää hyväkseen kansalaistiede projektin kautta saatua dataa ja tutkimukseni pyrkii selvittämään aikuisten spruce budworm koiden muuttoliikehdintää kesinä 2015 ja 2016. Opinnäytetyö valmistuu keväällä 2017, sillä kesän 2016 data on käytössäni vasta tämän vuoden lopulla.

Työharjoittelu ulkomailla paransi englannin kielen taitoani huomattavasti, sain uusia ystäviä ja työelämän kontakteja. Työharjoittelu kokemukseni Kanadassa oli mahtava ja toivon nyt saatujen kontaktieni avulla työllistyväni Kanadassa valmistumiseni jälkeen. Suuri kiitos Metsämiesten Säätiölle myöntämästänne rahoituksesta, joka mahdollisti mielenkiintoisen kesän ja mieleisen opinnäytetyön toimeksiannon saamisen.

Lisätietoja:

Opiskelija Enna Siikavirta, enna.siikavirta(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.