Vaihto-opiskelu Iso-Britanniassa

perjantaina, 07.10.2016

Sain Metsämiesten Säätiöltä apurahaa tukemaan vaihto-opiskeluani Iso-Britanniassa, tarkemmin Skotlannissa Aberdeenissa. Opiskelijavaihdossa käyminen kasvatti merkittävästi kansainvälistä osaamistani metsäalalla ja paransi itsenäisiä työskentelytaitojani sekä englannin kielen taitoani.

Opiskelijavaihtooni kuului monipuolinen opiskelu metsätieteiden parissa Aberdeenin yliopistossa, johon sisältyi esimerkiksi opintoja metsän mittauksen, geoinformatiikan, metsän terveyden sekä metsätieteellisen keskustelun aihepiireistä. Lisäksi opintoihin kuului kaksi kenttäkurssia, Iso-Britanniassa sekä Saksassa. Yhteensä opintoja kertyikin 30 opintopisteen verran ja opinnot veivätkin pääasiassa täysin aikani keväällä. Selviydyin opinnoistani kunnialla ja palattuani suorittamieni kielitestien mukaan englannin kielentaitoni oli parantunut usealla asteella kevään aikana lähtöäni edeltäviin tuloksiin nähden.

Vaihto-opiskelu aiheutti minulle merkittäviä lisäkustannuksia, sillä jo pelkästään asuminen Aberdeenissa oli melkoisen arvokasta Suomeen nähden ja lisäksi matkustus- sekä opiskelukulut olivat huomattavat. Metsämiesten Säätiön antama apuraha mahdollisti minulle vaihto-opiskelukauden tuomista kustannuksista selviämisen ja tuki täten huomattavasti opiskeluani Aberdeenissa ja kehittymistäni metsäalan ammattilaisena.

Haluan kiittää Metsämiesten Säätiötä saamastani tuesta opintojeni suorittamisessa vaihto-opiskelukautenani! Se mahdollisti minulle keskittymisen opintoihin vaihtokautenani ja teki mahdolliseksi kenttäkursseille osallistumisen, jotka olivat kokemuksena erityisen tärkeitä.

Lisätietoja:

MMK Anniina Poutiainen, Itä-Suomen Yliopisto, annipou(at)student.uef.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.