Vaihto-opiskelu Saksassa

torstaina, 29.09.2016

Huhtikuun alussa matkasin Saksaan Freiburgin yliopistoon suorittamaan vaihto-opintoja. Puolivuotisen vaihto-opiskelun aikana oppimista tapahtui sekä luentosaleissa että niiden ulkopuolella. Tärkeimpinä kotiin viemisinä tarttui huomattavasti parantunut saksan kielen taito, kansainvälinen oppikokemus ja lukuisat hyvät ystävät.

Opintoja suoritin sekä metsä- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa että yliopiston kieli-instituutissa. Toiveenani oli suorittaa myös taloustieteen opintoja, mutta se osoittautui mahdottomaksi metsä- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan maisterikurssien moduulirakenteen vuoksi. Opiskelu veikin valtaosan ajasta, sillä moduulirakenne teki kursseista hyvin intensiivisiä kolmen viikon mittaisia rupeamia.

Suorittamieni kurssien teemat käsittelivät pääosin uusiutuvia energialähteitä, ilmastonmuutosta sekä kansainvälistä metsäpolitiikkaa. Suomen pääaineeni, Metsäekonomian ja markkinoinnin, opintoja ei yliopistossa ollut mahdollista opiskella maisteritasolla. Opiskelukielenä oli englanti yhtä kurssia lukuun ottamatta, jonka suoritin saksaksi. Saksan kieltä pystyin petraamaan myös saksan kielen iltakurssilla.

Onneksi opintojen oheen jäi myös hieman vapaa-aikaa, johon kesäinen Freiburg lähialueineen tarjosi paljon mahdollisuuksia. Mieleenpainuvia maisemia löytyi rutkasti Schwarzwaldin metsäisestä vuoristoalueesta ja alueen lukuisista viinitarhoista. Näiden lisäksi Freiburg on myös tunnettu aurinkoisuudestaan ja monin tavoin ilmenevästä vihreydestään. Hyvä yliopisto yhdistettynä edellä mainittuihin seikkoihin ja keskeiseen sijaintiin Euroopan ytimessä loivat erinomaiset edelletykset vaihto-opiskelulle.

Kokonaisuudessaan puolivuotinen oli erittäin onnistunut, jonka johdosta voinkin suositella Freiburgia muillekin vaihto-opiskelua suunnitteleville. Tahdon osoittaa suuren kiitoksen Metsämiesten Säätiölle, joka osaltaan edesauttoi taloudellisella tuellaan täysipainoista keskittymistä opintoihin.

Lisätietoja:

Opiskelija Viktor Harvio, Helsingin yliopisto, viktor.harvio(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.