Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opiskelu Vancouverissa

keskiviikkona, 21.12.2016

Suoritin vaihto-opiskeluni Vancouverissa Brittiläisessä Kolumbiassa syyslukukaudella 2016 maisterivaiheen opintojeni loppupuolella. Vaihto-opiskeluissani suoritin neljä kurssia, jotka sisälsivät metsäteknologiaa, tilastotiedettä, tuotantotaloutta ja ekonomiaa.

Tuotantotalous-kurssi sisälsi vierailuja paikallisiin yrityksiin ja tuotantotalouden perusteita. Metsäteknologia-kurssilla pureuduimme puuvirran “pullonkauloihin” sekä laadimme liiketoimintasuunnitelman metsään liittyvälle firmalle. Ekonomia-kurssilla teimme pääasiassa kassavirta- ja investointilaskelmia. Tilastotiede-kurssilla perehdyimme erilaisiin tutkimusasetelmiin, niihin soveltuviin tilastollisiin testeihin ja R-ohjelmaan. Kaikki opintoni suoritin englanniksi ja tämä osaltaan paransi kielitaitoani.

Vaihto-opiskeluni antoi minulle hyvän kuvan metsien roolista Brittiläisessä Kolumbiassa ja sen metsäteollisuudesta, joka toimii hyvin erilaisessa toimintaympäristössä kuin mihin olemme Suomessa tottuneet. Metsät omistaa pääasiallisesti provinssi, joka vuokraa maitaan metsäteollisuuden tarpeisiin. Välimatkat ovat Suomessa pitkät, mutta Kanadassa vielä pidemmät. Puut ovat valtavia lauhkealla sademetsävyöhykkeellä. Puunkorjuussa käytetään sekä Pohjois-Amerikalle tyypillistä teknologiaa, että Skandinaviasta peräisin olevaa teknologiaa. Metsäteollisuusyrityksiä on lukuisia ja ne ovat selvästi pienempiä kuin “kolme isoa”.

Oman mausteensa Brittiläisen Kolumbian toimintaympäristöön tuovat ”Bill-13” -urakointisopimukset ja ”Softwood Lumber Agreement” Kanadan ja USA:n välillä. Brittiläisen Kolumbian toimintaympäristö on kaiken kaikkiaan hyvin erilainen kuin suomalainen toimintaympäristö.

Vaihto-opintojen aikana minulla oli myös tavoitteena päästä tutustumaan Kanadalaiseen kulttuuriin ja paikallisiin nähtävyyksiin. Vaihto-opintojen aikana pääsin tutustumaan Vancouverin lisäksi, muun muassa Seattleen, Whistlerin olympiamäkeen ja Banfin kansallispuistoon Kalliovuorilla. Kanadalaisiin pääsin tutustumaan luennoilla, IFSA UBC:n (paikallinen metsäopiskelijoiden järjestö) tapaamisissa sekä tapahtumissa ja vapaa-ajallani. Lisäksi kaksi kämppäkavereistani oli kanadalaisia. Kulttuuri tuli esille myös vaihto-opiskelijakerhon järjestämissä tapahtumissa, kuten Thanksgiving Dinner.

Metsämiesten Säätiön apurahalla pystyin kattamaan osan lentolipuistani ja hieman asumiskustannuksistani, jotka tunnetusti ovat korkeahkot Vancouverissa. Kiitos Säätiölle apurahasta!

Lisätietoja:

Metsäylioppilas Jani Nivala, Itä-Suomen Yliopisto, janini(at)student.uef.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.