Työharjoittelu OOO Ponssella Pietarissa

maanantaina, 09.10.2017

Suoritin kolmen kuukauden työharjoittelun Pietarissa Ponsse Oyj:n tytäryhtiö OOO Ponssen toimistolla. Työtehtävät olivat todella monipuolisia markkinoinnin työtehtäviä, kuten mainontaa, asiakassuhdetoimintaa, tuotesuunnittelua, inventointia jne. Pääkielenä oli venäjä, lisäksi englanti. Olin ensimmäinen kansainvälinen harjoittelija Ponssen toimistolla Pietarissa kyseisissä tehtävissä, joten toivottavasti myös luomassa pohjaa muille suomalaisille harjoittelijoille yritykseen. Palaute harjoittelusta oli erinomaista. Työtehtävät olivat haastavia, mutta työnantaja oli erittäin tyytyväinen työn tuloksiin ja niillä on myös vaikutusta jatkossa. Harjoittelun lisäksi osallistuin Pietarin Metsäyliopiston (Saint Petersburg State Forest Technical University) tapahtumiin, joissa kerroin Karelia AMK:sta, metsätalousinsinöörikoulutuksesta sekä työkokemuksistani muille opiskelijoille ja lehtoreille.

Harjoittelu oli erinomainen kokemus, joka antoi paljon lisänäkemystä Venäjän kulttuurista, liiketoiminnasta ja metsätaloudesta Venäjällä. Venäjän kielen taito kehittyi huomattavasti, sillä pyrimme puhumaan pääasiallisesti vain venäjäksi. Lisäksi luin materiaaleja ja kirjoitin venäjäksi, joten kielitaito parantui kaikilta osin huomattavasti. Uskon, että kansainvälisestä harjoittelusta saamalla kokemuksella on hyötyä tulevaisuudessa metsäalalla.

Harjoittelusta tuotettu raportti julkaistaan Karelia ammattikorkeakoulun järjestelmässä, jos-ta se on saatavilla kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Raportti toimii tietolähteenä muille opiskelijoille, jotka harkitsevat tai ovat lähdössä harjoitteluun kohdemaahan tai kaupunkiin. Omalta kohdaltani työharjoittelu parantaa mahdollisuuksia työllistyä kansainväliseen metsätalouteen ja voin näin olla osaltani edistämässä metsäliiketoimintaa Suomen ja Venäjän välillä. Lisäksi harjoittelu toimii esimerkkinä muille AMK opiskelijoille, että työharjoittelu ulkomailla voi olla erittäin hyvä vaihtoehto vaihto-opiskelulle.

Metsämiesten säätiö rahoitti harjoittelua Venäjällä 1000 €:lla. Rahoitus auttoi majoituskustannuksissa, matkakustannuksissa ja muissa kuluissa harjoittelun aikana.

Lisätietoja:

Opiskelija Ida-Maria Koponen, Karelia Ammattikorkeakoulu, ida-maria.koponen(at)edu.karelia.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.