Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Aineistonkeruumatka Kuolan niemimaalle

maanantaina, 08.10.2018

Matkustin Kuolan niemimaalle keräämään turvenäytteitä kandidaatin tutkielman ohjaajani kanssa. Näytteet ovat aineistoa kandidaatin tutkielmaani, joka käsittelee Murmanskin alueen soiden ilmastovastetta. Matka oli onnistunut, sillä saimme edustavia näytteitä erityyppisiltä soilta. Seuraava vaihe tutkielman teossa on näytteiden laboratorioanalyysit. 

Matka oli kokonaisuudessaan opettavainen ja hyödytti tutkielmaani, ja samalla pääsin työskentelemään konkreettisesti eri tutkimusvaiheissa. Pääsin myös opettelemaan erilaisten maastotyössä tarvittavien välineiden käyttöä ja kehittämään lajintunnistustaitojani luonnossa. Oli myös antoisaa päästä tapaamaan matkalla paikallisia venäläisiä tutkijoita ja siten solmimaan mahdollisesti tulevaisuuden kannalta arvokkaita kontakteja. 

Ajoimme matkalla useisiin eri kohteisiin Kuolan niemimaalla, ja sain hyvän kokonaiskuvan alueesta; sen luonnosta ja yleisesti pohjoisen luonnosta, sekä erilaisista ympäristöongelmista ja haasteista liittyen luonnonvarojen kestävään käyttöön alueella. Matka oli myös ensimmäinen tilaisuuteni tutustua venäläiseen kulttuuriin, mistä uskon olevan paljon hyötyä tulevaisuudessa. 

Metsämiesten Säätiön myöntämä apuraha kattoi matkakustannuksia pohjoiseen ja oli siten merkittävä taloudellinen apu matkaan lähtemisessä. 

Lisätietoja:

Metsäylioppilas Olivia Kuuri-Riutta, olivia.kuuri-riutta(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.