Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Kansainvälinen metsäkadon pysäyttäminen -konferenssi Roomassa

maanantaina, 23.04.2018

Osallistuin CPF:n (Collaborative Partnership on Forests) järjestämään metsäkadon pysäyttäminen -konferenssiin, joka järjestettiin 20-22.2.2018 Roomassa FAO:n päämajalla. Konferenssiin osallistuminen antoi parempaa näkemystä, mitkä tekijät aiheuttavat metsäkatoa eri puolilla maailmaa ja miten näitä asioita pyritään paikallisesti ratkaisemaan.

Konferenssin pääviestinä oli, että metsien vähenemisessä ei ole kysymys vain metsistä, vaan luonnonvarojen käytöstä ja maankäytön suunnittelusta. Luonnonvarojen käytön suunnitteluun tulee osallistuttaa eri intressiryhmiä, jotta saavutetaan paras mahdollinen kompromissi, joka täyttää suurimman osan intressiryhmien tavoitteista. Luonnonvarojen kysynnän lisääntyminen tulevaisuudessa asettaa yhä suurempia haasteita metsäkadon pysäyttämiselle.

Suurimpana metsäkatoa aiheuttavana tekijänä nostettiin esille maatalousmaantarve, joka tulee lisääntymään maailman väestön lisääntyessä. Maatalouden nähtiin uhkaavan metsiä sen paremman maanomistajalle kohdistuvan tuoton avulla, josta osa perustaa kansallisiin taloudellisiin tukiin. Maatalouden metsien vähenemiseen aiheuttamaa painetta ajateltiin voitavan vähentää lisäämällä peltometsäviljelyä (agroforestry). Ekosysteemipalveluiden tuottamista ei myöskään juuri tueta nykyisin rahallisesti ja sitä kehittämällä maanomistajilla syntyisi enemmän intressiä ekosysteemipalveluiden tuottamiseen. Metsäkadon pysäyttämisessä kansallisella politiikalla nähtiin merkittävä rooli. Teknologian kehittyminen ja tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön nähtiin mahdollistajina metsäkadon pysäyttämiseen.

Konferenssissa oli edustettuna monet eri tahot mukaan lukien nuoret. Nuoret edustajat tekivät konferenssista lyhyen kurssin, jonka läpikäymällä saa hyvän kuvan metsäkadosta, vaikka ei olisikaan alan ammattilainen. Kurssi muodostuu viidestä 15 minuutin oppitunnista. Oppiaksesi metsäkadosta lisää, otathan viiden päivän ajan 15 minuuttia ajastasi ja käyt perehtymässä metsäkatoon. Oppitunnit on suunniteltu helposti omaksuttaviksi sisältäen pelkän tekstin sijaan myös videoita, kuvia ja äänikirjaa. Oppitunnit löytyvät osoitteesta: http://www.ifsa.net/shortcourse/

Kiitos Metsämiesten Säätiölle taloudellisesta tuesta, joka mahdollisti osallistumiseni konferenssiin.

Lisätietoja:

MMM Jani Nivala, janinivala91(at)gmail.com

http://www.cpfweb.org/93859/en/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.