Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Lukuvuosi Ruotsin Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa

torstaina, 13.09.2018

Opiskelen kansainvälisessä kaksoistutkinto-ohjelmassa bioenergiatekniikkaa. Ohjelma kuuluu Nordic Five Tech –verkostoon, joka edistää Pohjoismaisten teknillisten korkeakoulujen yhteistyötä. Suoritin maisteriohjelmani ensimmäisen lukuvuoden Tukholman Kungliga Tekniska Högskolanissa (KTH) 18.8.2017-10.6.2018. Ohjelman toinen lukuvuosi järjestetään Aalto Yliopistossa.

Bioenergian oleellisena osana ovat Pohjoismaisesta näkökulmasta metsät ja pääsin laajentamaan osaamistani tällä alalla huippu professoreiden opastuksessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Kurssini käsittelivät laajasti Ruotsin ja koko pohjoismaiden metsäteollisuutta ja etenkin puun jalostusta energiaksi. Kursseillamme vieraili useita johtavia asiantuntijoita luennoimassa alasta, sen historiasta, merkityksestä ja tulevaisuudesta. Meille järjestettiin myös ekskursioita, joissa pystyi näkemään ja kokemaan konkreettisesti luennoilla ja harjoituksissa opittuja asioita. Nämä ekskursiot lisäsivät ymmärrystä alasta ja innoittivat opiskelemaan enemmän.

Opiskelukaverini olivat tulleet Ruotsiin ympäri maailmaa. Uusien ihmisten kohtaaminen ja vieraalla kielellä opiskelu opettivat valtavasti. Yksi syy sille, miksi valitsin Tukholman, oli Ruotsin kielitaidon kehittäminen, jota tuli opittua dynaamisessa ympäristössä myös huomaamattaan. Kehitin myös aktiivisesti Ruotsin kielen taitoani yliopiston vapaaehtoisessa Language Cafessa kahdesti viikossa. Opinnot olivat englanniksi, joka edesauttoi alan sanaston hallintaa ja esiintymistaidon kehittymistä vieraalla kielellä.

Opiskelu ja asuminen Tukholmassa oli kallista ja siksi Metsämiesten Säätiö oli avainasemassa rahoittamassa hankettani ja tämä mahdollisti 100 % keskittymisen opintoihin. Kiitos!

Lisätietoja:

Tekniikan kandidaatti Nina Halme, KTH, halme(at)kth.se

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.