Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäopiskelijat kansainvälistyivät Pietarissa

perjantaina, 02.03.2018

Xamkin metsätalouden opiskelijat tutustuivat Venäjän metsätalouteen, venäläiseen kulttuuriin ja metsäalan opiskeluun viiden päivän opintoretkellä Pietarissa.

Opintoretki tehtiin marraskuussa 2017 ja mukana oli yhteensä 10 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsätalouden opiskelijaa ja saman verran opiskelijoita yhteistyökouluista Pietarista. Monelle opiskelijalle matka oli ensimmäinen itänaapuriin, mutta ei viimeinen. Opiskeluviikko toteutettiin yhdessä Pietarin metsäteknillisen yliopiston ja St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Designin kanssa.

Opintomatkan tavoitteena oli madaltaa kynnystä astua uuteen ympäristöön, tutustua toisenlaiseen kulttuuriin, saada varmuutta työskentelyyn vieraalla kielellä ja entuudestaan vieraiden ihmisten kanssa sekä luoda uusia verkostoja metsäalan opiskelijoiden ja yritysten kesken. Paikanpäällä ei pelkästään katseltu Pietarin nähtävyyksiä, vaan pääasia oli työskentely monikulttuurisessa ryhmässä.

Viikon aluksi ryhmille esiteltiin työelämälähtöinen ongelma. Ryhmien tehtävänä oli etsiä ja esitellä erilaisia keinoja, miten metsäkoneyritys voisi kehittää markkinointiaan ja asiakashankintaa Venäjällä. Tehtävää pidettiin mielekkäänä ja haasteellisenakin. Ryhmätyöskentelyn tuloksena syntyi uusia ideoita ja tuoreita näkemyksiä mm. imagon rakentamiseen ja markkinoinnin keinoihin. Ryhmien tuotokset tarkastettiin viikon päätteeksi pidetyssä työpajassa. Lisäksi loppukevennyksenä kukin ryhmä esitteli videon avulla, millaisia hauskoja hetkiä ja käänteitä ryhmätyöskentely ja vapaa-aika viikon aikana pitivät sisällään.

Työskentely englannin kielellä, ammattisanaston käyttö ja erot metsätaloudessa maiden välillä tuovat omat haasteensa yhdessä työskentelyyn. Kielitaito ei ole aina itsesäänselvyys ja työskentelytavoissa on eroja. Kun lähtökohtana on nähdä positiiviset puolet ja hakea rakentavia vaihtoehtoja, päästään pitkälle. Jokainen tuo ryhmään omat vahvuutensa ja antaa oman osaamisensa yhteiseen käyttöön. Yhdessä tehdään ja tekemällä opitaan. Viikon aikana tutustuttiin myös yliopistojen museoihin ja käytiin Stora Ensolla, missä kuultiin puunhankinnan tämän hetkisestä tilanteesta. Pietarilaiset opettajat luennoivat Venäjän metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta.

Aikaa oli myös tutustua kaupungin nähtävyyksiin. Pietarilaisopiskelijat kierrättivät suomalaisia useamman tunnin ympäri Pietaria. Eremitaasi, Kirkko veren päällä, Kazanin katedraali ja Nevski Prospekt olivat näkemisen arvoiset. Opintomatka oli kaikin puolin onnistunut. Ennakkoluulot karisivat, näkemykset avartuivat, kiinnostus opiskella kieliä lisääntyi samoin kuin usko siihen, että maailmalla tulee toimeen avoimella, positiivisella, uteliaalla ja rennolla asenteella. Kynnys lähteä on matalampi, kun porukalla mennään. Kansainvälistyminen ja Venäjä-osaaminen ovat opiskelijoiden vahvuuksia, joista sekä nyt opintojen aikana että tulevaisuudessa on varmasti hyötyä.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle Xamkin metsätalouden opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemisesta!

Lisätietoja:

Lehtori Kirsi Itkonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsätalouden ja
ympäristöteknologian koulutusyksikkö, kirsi.itkonen(at)xamk.fi, puh. 040 842 0623

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.