Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opinnot Itävallan Wienissä

torstaina, 12.04.2018

Suoritin syyslukukauden 2017 vaihdossa Itävallan Wienissä yliopistossa Universität für Bodenkultur Wien. Vaihto-opintojeni suurin anti oli ehdottomasti kansainvälisyydessä. Lukuisat uudet kohtaamiset eri puolilta maailmaa tulleiden metsä- ja ympäristöalan opiskelijoiden kanssa laajensivat ymmärrystäni alan globaaleista ilmiöistä odottamattomalla tavalla. Uskon, että voin tulevaisuudessa vielä hyödyntää näitä Wienissä luotuja kontakteja.

Itävalta tunnetaan alppimaana ja Alppien vaikutus ulottui myös vahvasti metsäalan opintoihin. Osallistuin esimerkiksi viikon mittaiselle kenttäkurssille, jonka pääteemana oli Itävallan vuoristometsänhoito ja patikoimme päivittäin rinteitä ylös ja alas tutkien erilaisia metsiä eri korkeuksissa sekä niiden aihettumisvyöhykkeitä.

Luentokursseillakin näkökulma poikkesi usein Helsingin opeista vuoristoperspektiivin takia. Kotiyliopistoni Wienissä on profiloitunut laaja-alaisena ympäristöalan yliopistona ja sen vuoksi sisällytin opintoihini myös kursseja laajemmin uusiutuvien luonnonvarojen aihepiireistä.

Kielitaidon kannalta vaihto-opinnot ovat uniikki mahdollisuus ja sain huomata, kuinka saksan kielen taitoni kehittyi kovasti vaihdon loppua kohden. Keskellä itävaltalaista kulttuuria ja Euroopan ytimessä opin tietysti valtavasti eurooppalaisuudesta ja kielen opiskelukin tuntui entistäkin merkityksellisemmältä. Viiden kuukauden vaihto oli minulle korvaamaton kokemus, jota voin suositella kaikille. Sen myötä koen olevani myös valmiimpi toimimaan kansainvälisissä työtehtävissä tulevaisuudessa.

Suuret kiitokset Metsämiesten Säätiölle tuesta, joka osaltaan mahdollisti hienon vaihto-opintojaksoni.

Lisätietoja:

MMK Eetu Punkka, Helsingin yliopisto, eetu.punkka(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.