Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opiskelu Padovan yliopistossa, Italiassa

torstaina, 30.08.2018

Suoritin vaihtoajanjaksoni Padovan yliopistossa (Università degli Studi di Padova) kevätlukukaudella 2018. Minulla oli mahdollisuus suorittaa maisterivaiheen vaihto-opintojakso joko Torinon tai Padovan yliopistossa, joista Padovan yliopisto tarjosi minua enemmän kiinnostavia ja pääopintojeni kannalta järkevämpiä kursseja.

Onnekseni päädyin opiskelemaan tähän Venetsian läheisyydessä sijaitsevaan pienehköön ja autenttiseen italialaiskaupunkiin viideksi kuukaudeksi. Yliopisto on hyvin arvostettu ja Italian toiseksi vanhin. Suorittamani kurssit olivat erittäin mielenkiintoisia, sillä sain tutustuttua niin Italian metsätalouteen, globaaleihin ympäristöä koskeviin haasteisiin ja esimerkiksi Natura 2000-ohjelman toteuttamiseen, ylläpitoon ja sen kriteereihin Euroopassa. Myös monet metsätieteen kurssit antoivat mitä parhaimman mahdollisuuden käytännön oppimiseen kenttäopintojen myötä.

Metsätieteen opintojen ohella opiskelin myös Food, Wine and Nutrition-kurssin sekä italian kielikurssin. Näiden kurssien avulla pystyin yhä paremmin saamaan muutakin kuin pelkän pintaraapaisun italian kulttuurista ja ihmisistä. Italiassa suoritin kaiken kaikkiaan viiden opiskelukuukauden aikana 28 opintopistettä, joiden merkitys maisteriopinnoissani on mitä parhain niiden monipuolisuuden vuoksi.

Italialainen opetustyyli normaaleilla kursseilla oli hieman erilaista kuin Suomessa, sillä se oli hyvin aktivoivaa; teimme paljon ryhmätöitä, esityksiä ja opettajat haastoivat jatkuvasti opiskelijoita keskusteluun luennoilla. Kurssit olivat vaativia ja ajoittain hyvin työläitä, mutta olen erittäin tyytyväinen suorittamiini kursseihin, sillä koen saaneeni niistä kokemusta ja osaamista, jota en Suomessa olisi pystynyt saamaan.

Suuri kiitos Metsämiesten Säätiölle vaihto-opintojeni rahoittamisesta. Tämän mahdollisuuden avulla hankin arvokasta kokemusta vieraasta kulttuurista, kehitin kielitaitoani sekä kansainvälistä osaamistani sekä hankin kokemuksia, joita ei rahassa pysty mittaamaan.

Lisätietoja:

MMK Veera Saarelainen, vmsaarelainen(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.