Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opiskelu Puolan Krakovassa

torstaina, 12.04.2018

Olin Erasmus+ -opiskelijavaihdossa Krakovan maataloustieteellisessä yliopistossa 1.10.2017-15.2.2018. Vaihto-opiskelu oli ainutlaatuinen tilaisuus kehittää omaa osaamista kansainvälisessä ympäristössä. Opintokokemus antoi uutta näkökulmaa metsäalan opintoihin. Parasta vaihto-opiskelussa oli uuteen kulttuuriin ja ihmisiin tutustuminen.

Puolassa metsätalouden merkitys ja metsäsektorin toimintaympäristö ovat hyvin erilaisia verrattuna Suomen olosuhteisiin. Vaihto-opiskelujen aikana metsien virkistyskäytön arvostus ja ympäristötekijöiden huomioiminen konkretisoituivat. Esimerkiksi kansallispuistojen lehti- ja sekametsien, sekä Tatravuorten kirjanpainajatuhojen näkeminen olivat unohtumattomia kokemuksia. Puolassa korostuivat monet Suomessa vähemmän näkyvät metsänhoidon aihealueet, kuten eroosiontorjunta vuoristometsänhoidossa. Paikallisesti tärkeät teemat näkyivät myös kurssivalinnoissani, jotka käsittelivät maaperän suojelua, vesistösuunnittelua ja uusiutuvia energialähteitä.

Muille vaihto-opiskelijoille pääsin jakamaan tietoa suomalaisesta metsäbioenergian käytöstä. Tämä oli hyvin opettavaista. Tutustuminen maahan, jossa maatalous on vahva toimiala ja metsävarat ovat rajallisemmat, auttoi ymmärtämään suomalaisen metsäsektorin ainutlaatuisuutta. Suomalainen metsäteollisuus näkyi myös Krakovassa, sillä vaihto-opiskelujen ansiosta pääsin tutustumaan mm. paikalliseen UPM Kymmenen HR-palvelukeskukseen.

Minulle ulkomailla tehtävät opinnot olivat erityisen tärkeitä, sillä ennen lähtöäni pidin välttämättömänä vahvistaa työelämässä ja opinnoissa tarvittavaa englannin kielen taitoa. Tältä osalta pääsin tavoitteeseeni, sillä ulkomailla sanavarasto kasvoi ja kommunikointi vieraalla kielellä helpottui. Tulevaisuudessa suoritettu vaihto-opiskelu voi tarjota työ- ja muita mahdollisuuksia.

Haluan kiittää Metsämiesten Säätiötä taloudellisesta tuesta, jota ilman vaihto-opiskeluaikaa ei olisi voinut hyödyntää täysimääräisesti.

Lisätietoja:

MMK Mika Vahtila, Helsingin yliopisto, mika.vahtila(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.