Uusille urille Eesti Maaülikoolista

maanantai, 6.09.2021

Aloitin metsätalouden liiketoiminnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon syksyllä 2019. Minulle oli heti alusta asti selvää, että haluaisin käyttää mahdollisuuden vaihto-opiskeluun, mikäli työtilanne vain sallisi opintovapaan.

Työelämässä metsätalouden kannalta kiinnostavimmat paikat suomalaisen metsätalouden kannalta ovat mielestäni Ruotsi ja Viro. Onnekseni Viron luonnontieteelliseen yliopistoon Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla oli olemassa vaihto-opiskelua koskeva sopimus. Näin ollen hain ja pääsin opiskelijaksi Eesti Maaülikooliin.

Olin opiskellut Viron kielen alkeita jo aiemmin ja ennen lähtöä pyrin tietenkin parantamaan kieliosaamistani, sillä olin tarkoituksella valinnut kursseja myös viroksi. Osittain oman kielitaitoni parantamiseksi ja osittain siksi, että oman mielenkiintoni mukaisia kursseja ei olisi muulla kielellä tarjottukaan. Viroksi opiskelin metsäekologiaa, kasvitiedettä ja sekä metsien monikäyttöä. Lisäksi englanniksi oli sertifikaattijärjestelmien ja ympäristön tilan seurantaa. Ja yhden kolmanneksen opinnoista vei myös Viron kielen opiskelu.

Tavoitteena oli saada jonkinlainen kokonaiskuva Viron metsätaloudesta ja metsänkasvatuksesta. Mielestäni koronapandemian aiheuttamista erityisjärjestelyistä huolimatta sain hyvän käsityksen erityisesti metsänkasvatuksen edellytyksistä. Vironkielisillä kursseilla opin tehokkaasti metsäsanastoa ja viron kielen kurssi kehitti erityisesti suullista arkielämän kielitaitoa.

Koronapandemia vaikutti opintoihin niin, että käytännössä kaikki opetus tapahtui etänä. Tämä oli tietenkin harmillista, sillä opintoihin liittyvät muut aktiviteetit jäivät hyvin vähäisiksi, eikä esimerkiksi kursseihin normaalioloissa liittyviä retkiä voitu järjestää. Toisaalta hieman vanhempana opiskelijana opiskelijarientoja ei kaivannut ja opettajat olivat nähneet paljon vaivaa opintojen mielekkyyden säilyttämiseksi erilaisilla itsenäisillä tehtävillä. Lukukauden loppupuolella teimme myös muutamia vapaaehtoisia vierailuja ja maasto-osioitakin opintoihin sisältyi.

Opiskelu Viron luonnontieteellisessä yliopistossa, vaikka vain puolen vuoden ajan, antoi minulle substanssiosaamista, kielitaitoa ja ymmärrystä paikallisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista. Viro on ollut ja on toivottavasti jatkossakin Suomelle tärkeä kumppani. Hakiessani opiskelemaan ylempää tutkintoa uskoin siitä olevan jatkossa hyötyä myös ammatillisessa mielessä. Tämä onkin osoittautunut todeksi, sillä olen vaihtanut työpaikkaa ja työskentelen nyt tehtävässä, jossa Viron kielen osaamisesta on erittäin paljon hyötyä erityisesti yhdessä ylemmän tutkinnon kanssa.

Erityisesti niin sanotusti aikuisena opiskelun esteenä voi olla taloudelliset seikat, vaikka ainakin toistaiseksi Työllisyysrahasto tietyillä ehdoilla myöntää tukea opintovapaan rahoittamiseen. Kuitenkin ulkomailla opiskelussa on aina myös kuluja tavallista enemmän, matkustuskuluista asumiseen. Metsämiesten Säätiön apurahalla oli iso merkitys oman opiskeluni kannalta. On hienoa, että metsäalalla on säätiö, joka spesifisti kannustaa opiskelijoita hakemaan kokemusta ulkomailta.

Lisätietoja:

ympäristöasiantuntija Suvi Eskelinen, Tornator, suvi.eskelinen(a)tornator.fi, puh. 0505166274

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.