Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Yliopistovaihto Singaporessa: oppimista monella osa-alueella

keskiviikkona, 24.01.2024

Olin yliopistovaihdossa Singaporen kansallisessa yliopistossa (National University of Singapore, NUS) Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijana 07.08.– 09.12.2023. Kaakkois-Aasia on erittäin tärkeä alue biodiversiteetin ja hiilivarastojen kannalta, joten koin merkityksellisenä ymmärtää alueen ekosysteemien sekä yhteiskuntien toimintaa paremmin, ja kurssitarjonta Singaporen kansallisessa yliopistossa loikin tähän hyvät mahdollisuudet.

Suoritin kaikkiaan neljä kurssikokonaisuutta, jotka vastasivat Suomen 28 opintopistettä. Yhdellä kursseista pääsin oppimaan trooppisista vesiekosysteemeistä ja esimerkiksi suunnittelemaan mangrove-suiston ennallistamista, toisella kurssilla keskityttiin kasvitieteeseen ja perehdyttiin etenkin trooppisiin puulajeihin, kolmannella pääsin verestämään laboratoriotaitojani. Neljäs kursseistani keskittyi Kaakkois-Aasian kulttuuriin ja historiaan, mikä ehdottomasti syvensi ymmärrystäni vaihtokohteesta.

Singaporen kansallisen yliopiston modernit tilat yhdistettynä korkeatasoiseen opetukseen tarjosivat poikkeukselliset puitteet akateemiselle kehitykselle. Kiinnostavista luennoista ryhmätöihin ja seminaareihin, kurssien monipuolinen sisältö ja etenkin niiden vaatimustaso inspiroi minua opiskelemaan ahkerasti. Kursseilla haastettiin opiskelijoita ajattelemaan kriittisesti ja ottamaan asioista itsenäisesti selvää. Työmäärä oli huomattavasti suurempi kuin Helsingin yliopistossa, mutta tämä myös varmisti sen, että kursseilla myös oppi valtavasti. Paikallinen opiskelijakulttuuri on hyvin erilainen kuin Suomessa, sillä opiskelijat ottavat opintomenestyksen vakavasti, ja pelkkä kurssien läpäiseminen ei ole tavoitteena, vaan kursseista halutaan myös saada hyvät arvosanat. Koin kunnianhimoisen ilmapiirin hyvin inspiroivaksi, ja opiskeluun tuli syvennyttyä aivan eri tavalla saman henkisessä seurassa.

Akateemisten saavutusten lisäksi Singapore tarjosi vaihtokohteena ainutlaatuisen kokemuksen elämästä monikulttuurisessa miljoonakaupungissa. Kaupunki on ainutlaatuinen sekoitus perinteitä ja nykyaikaa, sekä useita mielenkiintoisia kieliä ja kulttuureita. Vuorovaikutus opiskelutovereiden kanssa eri puolilta maailmaa antoi uusia näkökulmia elämään ja syvensi arvostustani monimuotoisuutta kohtaan. Sain hienojen muistojen lisäksi myös elinikäisiä ystäviä.

Vaihtoni Singaporessa ei olisi ollut mahdollista ilman Metsämiesten Säätiön tukea. Vaikka lukukausimaksuja ei tarvitse Helsingin yliopiston opiskelijana maksaa, kuluja tulee kuitenkin itse kohteeseen menemisestä ja siellä elämisestä, ja saamani Metsämiesten Säätiön apuraha mahdollistikin asumiseni yhdessä maailman kalliimmissa  kaupungeissa. Haluankin kiittää Metsämiesten Säätiötä. Vaihto-opiskeluni antoi minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden syventyä mielenkiintoisiin opintoihin, verkostoitua kansanvälisesti ja kehittyä paitsi opiskelijana myös tulevana asiantuntijana.

Lisätietoja:
Opiskelija Noora Dahlman, noora.dahlman(a)helsinki.fi, puh. 0400958112

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.