Helsinkiläiselle erikoissuunnittelija Marko Svensbergille ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

tiistaina, 03.12.2019

Suomen riistakeskuksen helsinkiläiselle erikoissuunnittelija Marko Svensbergille on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.
 
Stipendiä esittivät Suomen riistakeskuksen kollegat viestintäpäällikkö Klaus Ekman, riistapäällikkö Visa Eronen, asiantuntija Riitta Huhtinen, hirvitalousaluesuunnittelija Valto Kontro, viestintäsuunnittelija Tero Kuitunen, talouspäällikkö Pekka Lehikoinen, asiantuntija Carola Lönnfors, apulaisjohtaja Jari Pigg, riistasuunnittelija Antti Piironen, viestintäsuunnittelija Mirja Rantala, logistiikkasuunnittelija Marion Sundqvist ja johtaja Jari Varjo sekä toiminnanohjaaja Paula Laukkanen Helsingin riistanhoitoyhdistyksestä.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
"Erikoissuunnittelija Marko Svensberg on työskennellyt pitkäjänteisesti metsäalan kehittämisen parissa. Metsäkanalintuja suosivan metsänhoidon eli riistametsänhoidon pioneerina hän on edistänyt talousmetsien luonnonhoitoa yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Marko on osallistunut lukuisiin metsäalan työ- ja ohjausryhmiin, kuten PEFC-sertifioinnin kriteerien päivittämiseen ja Kehittämiskeskus Tapion vetämiin hyvän metsänhoidon työryhmiin. Lisäksi hän on koordinoinut neljä METSO-hanketta ja kouluttanut satoja metsänomistajia ja metsäammattilaisia riistametsänhoidon menetelmistä. Vaikka Marko ei työskentele perinteisessä metsäalan organisaatiossa, on hän mitä suurimmassa määrin mukana alan kehittämisessä." 

Työyhteisön hyvänä tyyppinä Marko on väsymätön kompromissien etsijä ja toisia kunnioittava keskustelija. Ratkaisuhakuisella tavallaan hän on saanut mahdottomia tavoitteita mahdollisiksi niin talon sisällä kuin ulkopuolellakin. Näistä esimerkkeinä ovat menestyksekkäät riistametsänhoidon hankkeet.

Marko jaksaa innostua uudesta, uudistaa ja visioida. Hän kehittää omaa ja työyhteisön toimintaa ja näkee nyt tehtävän työn kantavan pitkälle tulevaisuuteen. Omasta metsäosaamisestaan Marko pitää huolta ahkeralla alan tutkimuksen seuraamisella. Oman osaamisen parantamisen ohessa hän on ideoinut ja toteuttanut koulutuksia niin riistametsänhoidosta kuin tuoreimpana muuttuneesta vieraslajilainsäädännöstä koko riistakeskuksen henkilökunnalle. 

Markon vetämä riistatalouden edistäminen -tiimi on tunnettu riistakeskuksella paitsi tuloksekkaasta hanketyöstään myös kannustavasta ilmapiiristä. Tiimissä jokainen on yhdenvertainen ”hyvä jamppa”, jota kannustetaan luovuuteen ja rohkeuteen. Tiiminvetäjänä Marko osaa kuunnella ja antaa toisille tilaa loistaa. Onnistumisista iloittaessa hän antaa muiden paistatella valokeilassa, vaikka ilman hänen panostaan moni onnistunut projekti olisi jäänyt toteutumatta. 

Markon kuuluva ääni ja nauru ovat tutut kaikille riistakeskuksen keskustoimistolla työskennelleelle. Työyhteisön hyvänä typpinä Marko on aina valmis auttamaan työkavereita, oli kyse laajojen raporttien oikoluvusta, vaativasta ajatustyöstä tai kyydin tarjoamisesta kotiin. Pitkän linjan riistakeskuslaisena Marko on auttanut useita nuorempia kollegoita alkuun neuvomalla ja rohkaisemalla. Tämä hyvä tyyppi rakentaa keskusteluyhteyttä riista- ja metsäalan välille ja kehittää samalla myös riistakeskusta asiantuntijaorganisaationa."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.
 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja: 
viestintäsuunnittelija Mirja Rantala, Suomen riistakeskus, puh. 050 464 1453
kehityspäällikkö Anne Manner, Metsämiesten Säätiö, puh. 050 565 1553

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.