Imatralaiselle kehitysjohtaja Antti Salolle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

tiistaina, 02.07.2019

Stora Enso Metsän imatralaiselle kehitysjohtaja Antti J. Salolle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Stora Enson Kiinan puunhankinnan operaatioista vastaava johtaja Olli-Pekka Ahonen ja puunhankinnan projektitoimiston päällikkö Katja Siekkeli, Stora Enso Metsän innovaatio- ja tuotekehityspäällikkö Jussi Jalasjoki, Pohjois-Suomen aluejohtaja Esa Ojala sekä metsäkoneenkuljettajaopiskelija Ilkka Liukkonen.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: ”Antti on työuransa aikana aina innostunut pienistä jokapäiväisistä onnistumisista ja tuo julki alaistensa ja työtovereidensa onnistumisia. Hän ottaa hetkestä kiinni ja tilaisuudessa kuin tilaisuudessa on läsnä.

Antti kantaa vastuuta oman roolinsa ulkopuolelta laajasti, kannustaa ihmisiä oppimaan uutta ja järjestää heille kouluttautumismahdollisuuksia. Hän myös kiinnittää huomioita omaan osaamiseensa ja hakee palautetta omasta toiminnastaan omasta organisaatiosta ja työkavereiltaan laajalti.

Antti nauttii erilasista kehittymisen mahdollisuuksista, myös omalta osaltaan ja lukee paljon. Hän sparraa työkavereiden kanssa ajattelua kehittäen samalla koko yhteisöä.

Antin toimintaa kuvaa hyvin arvo: tee se mikä on oikein ja kunnioita työkavereita. Hän on rehdin ja luotettavan metsämieshengen rakentamisessa organisaation peruspilareita!”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.
Lisätietoja:
Head of Forest Operations Olli-Pekka Ahonen, Stora Enso Guangxi Forest Oy Ltd, +86 198 7799 6881
toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, 050 598 9920
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.