Helsinkiläiselle toimituspäällikkö Sirkku Vanhatalolle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

tiistaina, 22.10.2019

Metsä Groupin Metsäliitto Osuuskunnan viestinnän helsinkiläiselle toimituspäällikkö Sirkku Vanhatalolle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

                                                                                                    

Stipendiä esittivät Metsä Groupin Metsäliitto Osuuskunnan kollegat: johtaja, puukauppa ja metsäpalvelut Juha Jumppanen, viestintäpäällikkö Krista Kimmo, henkilöstöjohtaja Maikki Kropsu, viestintäpäällikkö Kaisu Vaalto ja jäsenpalvelupäällikkö Hannes Vickholm.

 

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

"Sirkku Vanhatalo hakee ja löytää hyviä juttuaiheita Metsä Group puunhankinnan ja metsäpalveluiden kentän toimijoista sekä yrittäjistä. Hän on erinomaisesti verkostoitunut organisaatiossa ja kirjoittaa asiantuntevia, realistisia ja positiivisia viestejä. Hän tarttuu oma-aloitteisesti asioihin, ymmärtää hyvin henkilöstön näkökulman ja kyseenalaistaa asioita positiivisesti. Sirkku Vanhatalo on ennen kaikkea tiimipelaaja. Hän ottaa muut huomioon ja nostaa tarvittavat asiat esiin, käy keskusteluja ja lähtee sovitusti viemään uusia asioita eteenpäin. Sirkku Vanhatalo muistaa huumorin voiman ja sen, miten tärkeää on keskinäinen arvostus ja luottamus. Sirkku Vanhatalo arvostaa metsäalaa ja metsäalan toimijoita, hän tuo esiin yksilön tärkeyden ketjussa ja nostaa hyvin kirjoitetuilla jutuilla kentän tekijöitämme esiin. Sirkku Vanhatalolla on pitkä työkokemus, joka näkyy vahvana metsäalan osaamisena. Hän tekee työtään sekä sydämellään että aivoillaan. Sirkku tukee työtovereita heidän työssään ja auttaa pyydettäessä - ja tarjoaa apuaan, jos näkee jonkun sitä tarvitsevan. Sirkku haluaa jatkuvasti kehittyä omassa työssään."

 

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 
 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.


Lisätietoja:

johtaja, puukauppa ja metsäpalvelut Juha Jumppanen, Metsäliitto Osuuskunta, puh. 050 384 4808

kehityspäällikkö Anne Manner, Metsämiesten Säätiö, puh. 050 565 1553

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.