Metsänomistajapalveluiden asiantuntija Kaisa Laitiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

torstaina, 07.02.2019

Suomen Metsäkeskuksen metsänomistajapalveluiden asiantuntija Kaisa Laitiselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Suomen metsäkeskuksen sovelluskoordinaattorit Marika Alatalo ja Jani Kivinen sekä metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvojat Soile Hiitola, Jaana Kulmala ja Maria Pesiö.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: ”Kaisa osallistuu asiantuntijaroolissaan aktiivisella otteella kehitystyöhön ja rakentavilla kommenteillaan ylläpitää digitalisaation aikakaudella kasvokkain tehtävän työn tärkeyttä. Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti Metsäkeskuksen muiden toimintojen kehittämiseen. Kaisa toimii valtakunnallisena kehittäjänä työssä, johon liittyvät kaikki asiakkaiden kanssa työskentelevät neuvojat läpi Suomen. Tästä esimerkkinä vuosittaiset metsänomistajien Metsään-tapahtumat, joita järjestetään useita kymmeniä koko valtakunnan alueella yhteistyönä eri organisaatioiden kanssa. Kaisan vahvuus on, että hän lähestyy käytännönläheisellä otteella vaikeiltakin tuntuvia asioita. Kaisalla on myös laaja-alaista erityisosaamista metsäasioista. 
    Kaisa organisoi Metsäkeskuksen valtakunnallista asiakastukea. Tiimin työntekijät tekevät vaativaa, vuoroissa tehtävää päivystystyötä ja vastaanottavat häiriötilanteiden aiheuttaman kritiikin ensimmäisenä. Haasteita työn kehittämisessä on varmasti ja Kaisa on tukenut työtätekeviä käsissään olevilla keinoilla ja tehnyt asiakastukityön näkyväksi koko organisaatiossa. Omalla toiminnallaan Kaisa saa isonkin joukon kokemaan osallisuutta asiakastyön kehittämiseen. 
    Kaisa on aina ystävällinen ja kantaaottava. Kaisan kanssa on helppo työskennellä, asiat eivät jää koskaan hoitamatta, vaan ne tehdään jämptisti. Arvostamme suuresti Kaisaa työkaverina ja kollegana. Kaisa on oma itsensä toimiessaan inhimillisellä tyylillään. Kaisa hyväksyy toisten ja itsensä heikkoudet sekä kannustaa vaikeuksien yli ylläpitäen rehtiä ja luotettavaa metsämieshenkeä. Kaisa selvästi nauttii työstään ja saa myös muut innostumaan tehtävistään. Kaisa jaksaa olla kiinnostunut työkavereiden hyvinvoinnista ja ylläpitää myös omaa jaksamistaan
.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja: 

Metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Soile Hiitola, Suomen Metsäkeskus, puh. 040 513 0753

Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.