Helsinkiläiselle hallinnollinen avustaja Tarja Ylinampalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

tiistaina, 10.05.2022

Maa- ja Metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikön hallinnollinen avustaja Tarja Ylinampalle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.
     
Stipendiä esittivät Maa- ja Metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksiköstä neuvottelevat virkamiehet Leena Arpiainen, Sanna Paanukoski, Kaisa Pirkola, Satu Rantala, Ville Schildt ja Tatu Torniainen, ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, erityisasiantuntijat Eeva-Liisa Jorri, Joel Järvinen, Antti Leinonen ja Jaakko Nippala, metsäneuvokset Erno Järvinen ja Niina Riissanen, korkeakouluharjoittelija Satu Koivisto, johtava asiantuntija Katja Matveinen, suunnittelija Aleksi Nurmi, asiantuntija Josefiina Tiainen, ylitarkastaja Jukka-Pekka Tirri ja biotalousneuvos Anne Vehviläinen. 
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
" Tarjan vahvuus on hyvän ja turvallisen työilmapiirin luominen. Pelkkä Tarjan läsnäolo saa ihmiset työyhteisössä iloiselle tuulelle.
Tarja on tehnyt maa- ja metsätalousministeriössä äärimmäisen arvokasta työtä suomalaisen metsäalan hyväksi. Tarjan tekemä pitkäjänteinen työ saattaa olla monille metsäalan ihmisille näkymätöntä. Kuitenkin ilman Tarjan työpanosta esimerkiksi moni metsäalan tapahtuma tai kokous olisi saattanut jäädä toteumatta. Niin isojen kuin pienien tilaisuuksien järjestäjänä Tarja onkin mestarillinen. Tarjan sydän sykkii suomalaiselle metsäalalle.
Tarja on ammattitaitoisesti ja lämminhenkisesti perehdyttänyt lukuisan määrän ministeriön uusia virkahenkilöitä työtehtäviinsä kesäharjoittelijoista päällikköihin. Tarjan ensi kerran tavatessaan jokainen on varmasti kokenut olevansa sydämellisesti tervetullut työyhteisöömme. 
Hän haluaa ottaa vastuuta sekä ihmisistä että asioista. Hän huolehtii, että asiat tulevat ajallaan hoidetuksi. Tarja uskaltaa myös avoimesti ottaa esille työyhteisön kehittämistarpeet. 
Tarjalla on aito halu auttaa ajasta ja paikasta riippumatta ja häntä on helppo lähestyä. Hänellä riittää kiinnostusta muun muassa uusiin tietojärjestelmiin perehtymiseen ja hän jaksaa väsymättä ja kärsivällisesti opastaa niiden käytössä. Iloinen ja auttavainen Tarja on työyhteisömme, ei ainoastaan hyvä vaan paras tyyppi."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.
Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit

Lisätietoja: 
Erno Järvinen, metsäneuvos, Maa- ja Metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikkö, puh. 050 478 7913
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.