Lammilaiselle metsäasiakasvastaava Risto Saariselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

maanantaina, 28.02.2022

UPM Metsän lammilaiselle metsäasiakasvastaavalle Risto Saariselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Metsäkonepalvelu Oy:stä operaatioesimies Tuomas Koistinen, UPM Metsästä metsäasiakasvastaavat Timo Berggren, Jaakko Kuorilehto, Danne Mattsson, Sonja Peräkasari, Tero Rantala, Annina Tikka, Mika Vahtila ja Johan Korenius, yritysvastaava Tapani Helminen, metsäasiakaspäällikkö Petteri Laakso, aluejohtaja Jari Engström ja palveluneuvoja Mikko Pirilä.
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
" Risto on utelias uusia asioita ja kehitystä kohtaan, muuntautuu nykypäivään, esittää rohkeasti ajatuksiaan ja tuo esille havaitsemiaan kehityskohteita. Risto sanoo aina, ettei tietotekniikka ole hänen vahvin lajinsa, mutta on ehkä hieman turhan kriittinen omaa toimintaansa kohtaan; hän on omaksunut hyvin älylaitteiden sekä tietokoneen työtä tukevat ominaisuudet, vaikka edelleen toki kaikki tapaamiset merkitään perinteiseen rintataskussa mukana kulkevaan paperikalenteriin. 

Sen lisäksi, että Ristolla itsellään on vankka ammattitaito, niin hän haluaa myös jakaa osaamistaan muille. Osaamisen jakaminen näyttäytyy mm. hyvien käytännön vinkkien jakamisena aamupalaverissa ja koulutustilaisuuksissa sekä uusien työntekijöiden vapaaehtoisessa perehdyttämisessä. Risto ottaa avoimesti kaikki työntekijät vastaan ja on aina valmis auttamaan, neuvomaan sekä perehdyttämään, vaikka itsellään kiire painaisi päälle. 

Risto kantaa vastuunsa tekemisestään, pitää sanansa, tekee työnsä huolellisesti ja tämä kaikki näkyy asiakastyytyväisyydessä, tuloksessa sekä luottamuksessa. Risto osaa katsoa työtään myös muiden näkökulmasta ja pyrkii omalla toiminnallaan helpottamaan muiden tekemistä ja on valmis näkemään vaivaa myös muiden, esimerkiksi koneyrittäjän tai koneenkuljettajien, eteen. Hyvästä tuloksesta huolimatta Risto ei käytä aikaa ylimääräiseen retosteluun tai henkseleiden paukutteluun, joka osoittaa kypsää suhtautumista onnistumisiin. Sen lisäksi, että Risto onnistuu omassa työssään, niin hän myös kannustaa ja tukee muiden onnistumista. Risto muistaa jakaa kiitosta muille tiiminsä jäsenille. 

Risto on aina hyväntuulinen, häntä on helppo lähestyä ja hän pyrkii pitämään yllä hyvää yleisfiilistä. Ristolla on huikea huumorintaju, jonka ansiosta Lammin toimistolla usein nauru raikaa ja vakaviakin aiheita kevennetään sopivasti pienellä pilkkeellä silmäkulmassa. Hän ottaa kollegansa huomioon, oli kyse sitten aamukahvin keitosta, lounaalle yhdessä menemisestä tai päivän kuulumisten tiedustelusta. Riston kanssa on vaivaton toimia ja hän taitaa hienosti sen hiuksenhienon rajan siinä, koska on parempi selvittää asioita perinpohjaisesti ja koska voidaan tyytyä nopeampiin vastauksiin tai ratkaisuihin. Risto osaa ottaa huonotkin uutiset ja työhaasteet vastaan tyynesti ja asiallisesti. 

Loppuun vielä erään kollegan kuvaava lohkaisu: ”Risto on parhaimmillaan kuin vanha diisselikone, sen kun saa käyntiin ja liikkeelle, niin se ja hymy ei hyydy sitten millään.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit 

Lisätietoja: 
Petteri Laakso, metsäasiakaspäällikkö, UPM Metsä, puh. 040 664 1188 
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.