Ulvilalaiselle metsätietoasiantuntija Juha Antinluomalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

keskiviikkona, 26.01.2022

Suomen metsäkeskuksen metsätietoasiantuntija Juha Antinluomalle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. 
     
Stipendiä esittivät Suomen metsäkeskuksesta metsätiedon johtava asiantuntija Juho Heikkilä, talousasiantuntija Anne Kivisalo, yritysasiakasneuvoja Heikki Lounento, metsätietoasiantuntijat
Jarno Rantamäki, Tommi Tenhunen ja Paula Ylänen sekä metsäneuvojat Tuomo Reinivuo ja Jyrki Vuorenmaa. 
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 
" Metsätietoasiantuntijan tehtävässä Suomen metsäkeskuksessa työskentelevä Juha Antinluoma luo ympärilleen ratkaisukeskeistä työilmapiiriä, jolla ylitsepääsemättömät ja mahdottomiltakin tuntuvat esteet saadaan voitettua. Juhan kärsivällisyys, pyyteetön avuliaisuus ja oman itsensä likoon laittaminen on jättänyt niin paikallisen, porilaisen, kuin lounaissuomalaisen ja valtakunnallisen työyhteisön mieliin vahvan positiivisen leiman. 

Uusille asioille ja ajatuksille avoin Juha on oivallinen esimerkki suoraselkäisestä ja vilpittömästä metsäammattilaisesta, jonka apuun ja sanaan voi tarpeen vaatiessa tiukassakin aikataulutilanteessa luottaa. Pitkän metsäuran aikana kartutetulla kattavalla osaamisella, ehtymättömällä hiljaisen tiedon varastollaan sekä suurella sydämellään Juha pystyy tukemaan häntä lähestyvää työtoveria lähes aiheesta, kuin aiheesta. 

Juhan avoin ja ennakkoluuloton ajatusmaailma näkyy työssä vahvana kehittämismyönteisyytenä, joka on johdattanut hänet työskentelemään kaukokartoitusperusteisen metsävaratiedon keruun vaativiin kehittämis- ja tuotantotehtäviin."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit

Lisätietoja: 
Jyrki Vuorenmaa, metsäneuvoja, Suomen metsäkeskus, puh. 040 525 3206
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.