Helsinkiläiselle yhteyspäällikkö Sanna Nymanille ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

lauantaina, 24.10.2020

Tapio-konsernissa työskentelevälle helsinkiläiselle yhteyspäällikkö Sanna Nymanille on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.
     
Stipendiä esittivät Tapiosta metsävara-asiantuntija Anssi Aalto sekä Metsälehdestä myyntipäälliköt Pasi Myllymaa ja Tuomo Vuorinen, palvelupäällikkö Mari Pousi ja  verkkotuottaja Heta Välimäki. 
  
Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 

" Ehdotamme aina auttavaiselle, jämäkälle, ystävälliselle, ammattitaitoiselle, monitaitoiselle ja avarakatseiselle työkaverillemme Sanna Nymanille myönnettäväksi Metsämiesten Säätiön Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendiä.
Sanna on työskennellyt Tapio-konsernissa useissa eri tehtävissä 2000-luvun alusta. Hän on koulutukseltaan metsänhoitaja. Sannan ehdottomia vahvuuksia on hänen sosiaaliset taitonsa niin työyhteisön sisällä kuin yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Hänen luontainen tapansa ottaa ihmiset vastaan omina persooninaan on piirre, jota me työkaverit erityisesti arvostamme. Sannan monipuolisen työnkuvan ja kiireisen arjen keskellä löytyy kuitenkin aina aikaa työkavereille, kun kuulevaa korvaa ja ajatusten pallottelijaa tarvitaan.
Sannan avoin ja kannustava suhtautuminen uuteen ja uuden kehittämiseen on auttanut monen projektin edistämisessä ja valmiiksi saattamisessa. Hänellä löytyy tahtoa ja työtäpelkäämätöntä asennetta. Hän ei pidä työyhteisöä eikä työkavereita itsestäänselvyyksinä vaan antaa jokaisen työyhteisön jäsenen osaamiselle sille kuuluvan arvon.
Sanna on työpaikkamme ehdoton ”Queen of everything”. Häneltä voi aina kysyä mitä tahansa ja vastaus yleensä löytyy. Tai ainakin tieto siitä mistä vastaus löytyy. Hänen hyppysissään pysyvät niin tietoverkkojen data-sheetit kuin messutelttojen hiekkapainot. Ja usein Sannan työpisteen luona nähdäänkin joku meistä työkavereista kyselemässä neuvoja."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:
•    itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
•    vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
•    oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
•    sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen
Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.