Kokemäkeläiselle yritysvastaava Esko Lahtiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

torstaina, 06.02.2020

UPM Metsän kokemäkeläiselle yritysvastaava Esko Lahtiselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.
     
Stipendiä esittivät UPM Metsän asiakasvastaava Juhani Aaltonen, metsäasiakasvastaavat Christoffer Eriksson, Heikki Hujo, Petteri Laakso, Saku Laaksonen, Jussi Lehtiniemi, Kari Mäkelä, Santeri Syrjätie ja Juha Ylikoski sekä markkinointiasiantuntija Elise Hovi, operaatioasiantuntija Pentti Kantola, resurssipäällikkö Tapani Melkas, laatuvastaava Sini Nikula, metsätalousasiantuntija Mikko Välimäki, ympäristöasiantuntija Matti Ylänne ja Oy Metsäkoneyhtymä Aittamäki Ab:n yrittäjä Patrik Aittamäki. 

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: 

"Eskolla on positiivinen elämänasenne ja hän on työyhteisössään arvostettu henkilö. Tiimityö on Eskolle tärkeä asia ja hän osaa luoda ja ylläpitää yhteishenkeä pienillä, mutta sitäkin tärkeämmillä tavoilla niin omassa työyhteisössään kuin yrittäjäkunnassakin. Hän nostaa esiin ihmisten ansiot, kiittää, kehuu ja kannustaa kaikkia. Esko on avoimena ihmisenä valmis keskustelemaan asiasta kuin asiasta ja hänen kanssaan voi laittaa niin työ- kuin yksityiselämän asioita järjestykseen. Hän on aina valmis auttamaan ja neuvomaan. Esko on lähityöyhteisön yhteisen tekemisen innoittaja ja pitää huolta toisten ihmisten jaksamisesta. Esko on vuosien varrella kehittänyt itseään työuran ohessa opiskelemalla, joka on tuonut vahvuutta myös työyhteisön kehittämiseen. Hän toimii työsuojeluvaltuutettuna ja Meton toimipaikkaosaston puheenjohtajana."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.
 
Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen


Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja: 
laatuvastaava Sini Nikula, UPM Metsä, puh. 040 648 6466
kehityspäällikkö Anne Manner, Metsämiesten Säätiö, puh. 050 565 1553

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.