Stipendimme on arvokas huomionosoitus

Lue lisää

Kiitos metsäosaajille! Metsien käyttö on tänäänkin ratkaisu.

Lue lisää

Suomen keskeiset voimavarat ovat ihminen ja metsä

Lue lisää

Käytämme lahjoituksesi 100-prosenttisesti haluamaasi kohteeseen

Lue lisää

Osaava ja motivoitunut ihminen on keskeisin menestystekijä

Lue lisää

Metsätestamentti on lahjoitus metsien talouskäytölle

Lue lisää

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ

Jo vuodesta 1948 olemme olleet metsäalan ammattilaisten, metsänomistajien ja muiden metsän ystävien kanssa kehittämässä metsäalaa ja alalla työskentelevien työhyvinvointia apurahoin ja stipendein. Toimintamme alkupääoma saatiin perintönä sota-ajan savottajätkiltä. Kunnioitamme syntyhistoriaamme nimellämme ja tasa-arvoisella toiminnallamme. Tutustu historiaamme ja nykyiseen toimintaamme oheisilla parin minuutin videoilla

APURAHOJAMME VOI HAKEA VUOSITTAIN 1.12.–31.1.

Vuosittain rahoitamme 1,7 miljoonalla eurolla yli sataa apurahahanketta, joiden koko vaihtelee satasista muutamaan sataan tuhanteen euroon. Hyvät ideat syntyvät aidosta tarpeesta ja tuottavat vaikuttavia tuloksia käytäntöön. Olemme rohkea rahoittaja ja uskallamme rahoittaa uusia avauksia metsäalan rajapintoihinkin. Apurahahakemuksia saamme vuosittain 4-5 miljoonan euron edestä. 

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖN VUODEN 2023 APURAHAT HAETTAVISSA

Metsämiesten Säätiön apurahat ovat haettavissa 1.12.2022 - 31.1.2023 Säätiön kotisivujen kautta. Jaettava summa on 1,7 miljoonaa euroa ja päätökset apurahoista tehdään 13.3.2023. Tässä apurahanjaossa Säätiö hakee erityisesti verkostohankkeita, joilla varmistetaan EU:n metsiä koskevan päätöksenteon korkea laatu Suomen kansallisista lähtökohdista. Niin ikään Säätiö pitää tärkeänä hankkeita, jotka lisäävät nuorten metsäalan ja metsätalouden tuntemusta, arvostusta ja kiinnostusta. Lisäksi Säätiö haluaa rahoittaa selvityksen toimenpiteistä suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistämiseksi.

LUE LISÄÄ

METSÄAMMATTILAISILLE UUSIA TAITOJA TYÖHYVINVOINTIIN

Metsäalan ammattilaisten työnkuva ja toimintaympäristö ovat suuressa muutoksessa muun muassa talouspakotteiden, digitalisaation, ilmastonmuutoksen ja kiihtyvän metsäkeskustelun vuoksi. Metsäammattilaiset tarvitsevatkin jatkossa uusia taitoja ja osaamista työhyvinvointinsa takaamiseksi, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n koordinoima selvitys. Sen tulokset on julkaistu mielenkiintoisena interaktiivisena infografiikkana. Metsämiesten Säätiön rahoittamassa selvityksessä on esitetty uusia valmennuspaketteja, joiden pilotoinnin Työtehoseura aloittaa kevättalvella. 

LUE LISÄÄ

METSÄAMMATTILAISTEN ÄÄNI KUULUVIIN VIESTINTÄKANAVISSA

Metsäalan ammattilaisten ääni ei kuulu tarpeeksi. Nyt voit kehittää viestinnän taitojasi ja kantaa kortesi kekoon hyödyntämällä Hämeen ammattikorkeakoulun tuottamaa sähköistä koulutusaineistoa. Saat vinkkejä itsellesi sopivasta tavasta aloittaa vaikkapa sosiaalisen median käyttö ja miten osaamisen myötä voit laajentaa osallistumistasi. Metsäalan viestintäoppaaseen pääset Lue lisää -linkistä.

LUE LISÄÄ

METSÄOPETTAJIEN AKATEMIASTA TULEVAISUUDEN TAITOJA

Metsäalan opettajien rooli metsäalan uudistumisessa on merkittävä. Työelämän tarpeet tunteva sekä oivaltavan oppimisen keinoja käyttävä opettaja valmistaa paremmin opiskelijoita työelämään ja tuottaa hyödyllistä tietoa sekä tutkimusta alan menestymiseen. Kurssin teemoina ovat mm. tunne-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot metsäalan opettajan työssä. Lisäksi tarkastellaan, miten opettaja pitää huolta omasta jaksamisestaan sekä tukee opiskelijoita onnistumaan.                             

LUE LISÄÄ

KAHTA ERI STIPENDIÄMME VOI HAKEA YMPÄRI VUODEN

Onko joku työyhteisössäsi erityisen hyvä tyyppi? Metsäalan Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendimme on haettavissa nettisivuiltamme ympäri vuoden. Haku on helppo ja pääset yllättämään työkaverin. Samalla edesautat työyhteisösi hyvän ja kannustavan toimintakulttuurin kehittymistä. Metsäalan opinnoista valmistuvan nuoren stipendiä voi hakea oppilaitos. Opettaja, muistathan palkita vastavalmistuneita metsäalan ammattilaisia. Stipendi on saajalleen merkittävä ja se pysyy muistissa pitkään kannustaen hyviin suorituksiin myös työelämässä.

SINÄKIN VOIT LIITTYÄ JOUKKOOMME METSÄALAN HYVÄKSI

Kannatettavia apurahahankkeita jää pettymykseksemme joka vuosi runsaasti rahoittamatta. Jos haluat tukea metsäalan kehittymistä sinulle tärkeässä asiassa, voit tehdä lahjoituksen. Käytämme lahjoitukset 100 %:sti lahjoittajan toivomaan kohteeseen. Kerrothan meistä ja lahjoitusmahdollisuudesta metsäalan hyväksi henkilöille, joille nuorten tulevaisuus, metsät ja metsätalouteen perustuvat työmahdollisuudet kautta Suomen ovat tärkeitä.

LAHJOITA METSÄALAN HYVÄKSI, LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ HALUAMAASI KOHTEESEEN

Jokainen lahjoitettu euro kehittää yhtä monella eurolla metsäalaa ja sen arvostusta sekä luo metsäalan osaajille työtyytyväisyyttä. Voit lahjoittajana linjata, mihin kohteeseen lahjoituksesi metsäalalla käytetään. Se voi olla vaikkapa nuorten metsäosaaminen, metsäalan ja sen merkityksen tunnettuuden lisääminen tai muu metsäalan asia, joka on sydäntäsi lähellä. Lahjoituksesi käytetään lyhentämättömänä ja korvamerkittynä haluamaasi kohteeseen. 

LUE LISÄÄ

METSÄNHOITOYHDISTYKSILTÄ LAHJOITUS METSÄTESTAMENTIN EDISTÄMISEEN

Metsänhoitoyhdistykset lahjoittivat Metsämiesten Säätiölle 10 000 euroa Metsätestamentin edistämiseen.  ”Metsänhoitoyhdistykset näkevät tärkeänä, että metsänomistajalla on mahdollisuus valita metsilleen suojelun rinnalla lahjoitusvaihtoehto, jossa metsiä hoidetaan ja niiden tuotto käytetään lyhentämättömänä metsäalan hyväksi”, toteaa toimitusjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä.

LUE LISÄÄ

Säätiön viisi edellistä vuotta

Haetut

Apurahat ja stipendit

21.2 M€

Rahallinen

Tuki metsäalalle

8.0 M€

Metsäalan

Opiskelijoita maailmalle

381 hlöä

Metsäalan Johtamisakatemiassa

Kouluttautuneita

458 hlöä

Nuorille ja hyville tyypeille

Stipendejä

418 kpl

Koulutuksen ja osaamisen

Kehityshankkeita

124 kpl

Saadut

Lahjoitukset ja sulautumiset

0.2 M€

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.