Stipendimme on arvokas huomionosoitus

Lue lisää

Hoidamme metsiämme pitkäjänteisesti

Lue lisää

Suomen keskeiset voimavarat ovat ihminen ja metsä

Lue lisää

Nuoret tarvitsevat tukeamme

Lue lisää

Osaava ja motivoitunut ihminen on keskeisin menestystekijä

Lue lisää

Metsätestamentti on lahjoitus metsien talouskäytölle

Lue lisää

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ

Jo vuodesta 1948 olemme olleet metsäalan ammattilaisten, metsänomistajien ja muiden metsän ystävien kanssa kehittämässä metsäalaa ja alalla työskentelevien työhyvinvointia apurahoin ja stipendein. Toimintamme alkupääoma saatiin perintönä sota-ajan savottajätkiltä. Kunnioitamme syntyhistoriaamme nimellämme ja tasa-arvoisella toiminnallamme. Tutustu historiaamme ja nykyiseen toimintaamme oheisilla parin minuutin videoilla

APURAHOJAMME VOI HAKEA VUOSITTAIN 1.12.–31.1.

Vuosittain rahoitamme 1,7 miljoonalla eurolla yli sataa apurahahanketta, joiden koko vaihtelee satasista muutamaan sataan tuhanteen euroon. Hyvät ideat syntyvät aidosta tarpeesta ja tuottavat vaikuttavia tuloksia käytäntöön. Olemme rohkea rahoittaja ja uskallamme rahoittaa uusia avauksia metsäalan rajapintoihinkin. Apurahahakemuksia saamme vuosittain 4-5 miljoonan euron edestä. 

TUTUSTU MIHIN SÄÄTIÖLTÄ VOI SAADA APURAHAA

1.12. alkavassa apurahanhaussa erityispainotuksia ovat mm. metsäalan viestinnän vaikuttavuuden lisääminen, metsätyön tuntemusta ja arvostusta lisäävien videoklippien ja muun aineiston tuottaminen sosiaaliseen mediaan, metsäalan ennakointiin liittyvä tutkimus, metsäalan työelämän tarpeita vastaavan koulutusjärjestelmän tutkimus ja pilotointi sekä markkinoinnin ja vetovoiman panosten vertailu metsäalalla ja muilla aloilla.

LUE LISÄÄ

METSÄAMMATTILAISTEN ÄÄNI KUULUVIIN

Metsäalan ammattilaisten ääni ei kuulu tarpeeksi. Nyt voit kehittää viestinnän taitojasi ja kantaa kortesi kekoon hyödyntämällä Hämeen ammattikorkeakoulun tuottamaa sähköistä koulutusaineistoa. Metsäalan viestintäoppaaseen pääset Lue lisää -linkistä.  

Pienten ja keskisuurten metsätalouden toimijoiden on mahdollista hakea 1.12.-31.1. apurahaa koulutukseen, josta puolet on johtamista, työhyvinvointia tai viestintää.

LUE LISÄÄ

KAHTA ERI STIPENDIÄMME VOI HAKEA YMPÄRI VUODEN

Onko joku työyhteisössäsi erityisen hyvä tyyppi? Metsäalan Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendimme on haettavissa nettisivuiltamme ympäri vuoden. Haku on helppo ja pääset yllättämään työkaverin. Samalla edesautat työyhteisösi hyvän ja kannustavan toimintakulttuurin kehittymistä. Metsäalan opinnoista valmistuvan nuoren stipendiä voi hakea oppilaitos. Opettaja, muistathan palkita vastavalmistuneita metsäalan ammattilaisia. Stipendi on saajalleen merkittävä ja se pysyy muistissa pitkään kannustaen hyviin suorituksiin myös työelämässä.

NUORISSA ON METSÄALANKIN TULEVAISUUS - STIPENDEJÄ VALMISTUNEILLE OPISKELIJOILLE

Osaavat ja motivoituneet nuoret ovat tärkeitä metsäalan menestymiselle tulevaisuudessa. Metsämiesten Säätiö on jälleen myöntänyt 300 euron arvoisia stipendejä 28:lle alan opinnoista valmistuvalle nuorelle. Stipendin myöntämisperusteita ovat hyvä opiskelumenestys, ammattiosaaminen sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen luominen. Stipendiesityksen tekee oppilaitos. Kevään valmistujien osalta stipendin saajat on juuri julkaistu. 

LUE LISÄÄ

TYÖYHTEISÖN HYVÄ TYYPPI -STIPENDIN SAAJIA ENITEN ASIANTUNTIJOISSA JA SAVOSSA ASUVISSA

Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendejä on saanut lähes 150 henkilöä. Stipendin saajista 1/5 on naisia. Eniten stipendejä on haettu ja myönnetty asiantuntijoille. Stipendin myöntämisperusteita ovat itsensä johtaminen, vastuun ottaminen, oppiminen ja opastaminen sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen. Stipendin myöntämisperusteita eivät ole palvelusvuodet, merkkipäivä tai ulkoinen syy.

LUE LISÄÄ

SINÄKIN VOIT LIITTYÄ JOUKKOOMME METSÄALAN HYVÄKSI

Kannatettavia apurahahankkeita jää pettymykseksemme joka vuosi runsaasti rahoittamatta. Jos haluat tukea metsäalan kehittymistä sinulle tärkeässä asiassa, voit tehdä lahjoituksen. Käytämme lahjoitukset lyhentämättöminä ja korvamerkittyinä lahjoittajan toivomaan kohteeseen. Kerrothan meistä ja lahjoitusmahdollisuudesta metsäalan hyväksi henkilöille, joille nuorten tulevaisuus, metsät ja metsätalouteen perustuvat työmahdollisuudet kautta Suomen ovat tärkeitä.

LAHJOITA METSÄALAN HYVÄKSI, LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ HALUAMAASI KOHTEESEEN

Jokainen lahjoitettu euro kehittää yhtä monella eurolla metsäalaa ja sen arvostusta sekä luo metsäalan osaajille työtyytyväisyyttä. Voit lahjoittajana linjata, mihin kohteeseen lahjoituksesi metsäalalla käytetään. Se voi olla vaikkapa nuorten metsäosaaminen, metsäalan ja sen merkityksen tunnettuuden lisääminen tai muu metsäalan asia, joka on sydäntäsi lähellä. Lahjoituksesi käytetään lyhentämättömänä ja korvamerkittynä haluamaasi kohteeseen. 

LUE LISÄÄ

METSÄNHOITOYHDISTYKSILTÄ LAHJOITUS METSÄTESTAMENTIN EDISTÄMISEEN

Metsänhoitoyhdistykset lahjoittivat Metsämiesten Säätiölle 10 000 euroa Metsätestamentin edistämiseen.  ”Metsänhoitoyhdistykset näkevät tärkeänä, että metsänomistajalla on mahdollisuus valita metsilleen suojelun rinnalla lahjoitusvaihtoehto, jossa metsiä hoidetaan ja niiden tuotto käytetään lyhentämättömänä metsäalan hyväksi”, toteaa toimitusjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä.

LUE LISÄÄ

Säätiön viisi edellistä vuotta

Haetut

Apurahat ja stipendit

21.2 M€

Rahallinen

Tuki metsäalalle

7.9 M€

Metsäalan

Opiskelijoita maailmalle

527 hlöä

Metsäalan Johtamisakatemiassa

Kouluttautuneita

377 hlöä

Nuorille ja hyville tyypeille

Stipendejä

366 kpl

Koulutuksen ja osaamisen

Kehityshankkeita

142 kpl

Saadut

Lahjoitukset ja sulautumiset

1.2 M€

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.