Kiitos metsäosaajille! Metsien hoito ja käyttö on tänäänkin ratkaisu.

Lue lisää

Stipendimme on arvokas huomionosoitus

Lue lisää

Suomen keskeiset voimavarat ovat ihminen ja metsä

Lue lisää

Käytämme lahjoituksesi 100-prosenttisesti haluamaasi kohteeseen

Lue lisää

Osaava ja motivoitunut ihminen on keskeisin menestystekijä

Lue lisää

Metsätestamentti on lahjoitus metsien talouskäytölle

Lue lisää

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ

Jo vuodesta 1948 olemme olleet metsäalan ammattilaisten, metsänomistajien ja muiden metsän ystävien kanssa kehittämässä metsäalaa ja alalla työskentelevien työhyvinvointia apurahoin ja stipendein. Toimintamme alkupääoma saatiin perintönä sota-ajan savottajätkiltä. Kunnioitamme syntyhistoriaamme nimellämme ja tasa-arvoisella toiminnallamme. Tutustu historiaamme ja nykyiseen toimintaamme oheisilla parin minuutin videoilla

APURAHOJAMME VOI HAKEA VUOSITTAIN 1.12.–31.1.

Vuosittain rahoitamme 1,7 miljoonalla eurolla yli sataa apurahahanketta, joiden koko vaihtelee satasista muutamaan sataan tuhanteen euroon. Hyvät ideat syntyvät aidosta tarpeesta ja tuottavat vaikuttavia tuloksia käytäntöön. Olemme rohkea rahoittaja ja uskallamme rahoittaa uusia avauksia metsäalan rajapintoihinkin. Apurahahakemuksia saamme vuosittain 4-5 miljoonan euron edestä. 

KIITOS METSÄAMMATTILAISILLE, METSIEN KÄYTTÖ ON TÄNÄÄNKIN RATKAISU

Metsämiesten Säätiö on perustettu 18.11.1948. Olemme jo 75 vuotta olleet kehittämässä metsäalaa ja alalla työskentelevien hyvinvointia apurahoin ja stipendein metsäalan ammattilaisten, metsänomistajien ja muiden metsän ystävien kanssa. Toimintamme alkupääoma saatiin perintönä sota-ajan savottajätkiltä. Kunnioitamme syntyhistoriaamme nimellämme ja tasa-arvoisella toiminnallamme. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme neljä juhlaseminaaria (Rovaniemi, Tampere, Joensuu, Helsinki) ja teetämme tutkimuksen "Mitä mieltä kansalaiset ja metsänomistajat ovat metsäammattilaisista ja työn jäljestä metsässä".

LUE LISÄÄ

TEOLLISUUDEN METSÄNHOITAJAT RY:N ANSIOMITALI METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLLE

Teollisuuden Metsänhoitajat ry on huomioinut Metsämiesten Säätiön ansiomitalilla tunnustuksena erityisen merkittävästä työstä Suomen metsätalouden hyväksi. ”Metsämiesten Säätiö on toiminut olemassaolonsa ajan esimerkillisesti niin metsätalouden edistämiseksi ja arvostuksen lisäämiseksi kuin myös metsäammattilaisten tietojen ja taitojen kehittämiseksi. Erityisen arvostettavaa Metsämiesten Säätiön toiminnassa on historian kunnioittaminen ja nykyisten metsäammattilaisten työhyvinvointiin panostaminen apurahojen ja stipendien myöntämisessä”, totesi puheenjohtaja Timo Saarentaus myöntämisperusteista. 

LUE LISÄÄ

MERKITTÄVÄ MESENAATTI METSÄALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ, TERVEHDYS 75-VUOTIAALLE SÄÄTIÖLLE

Kehittämällä metsäalan koulutusta rakennetaan samalla vankkaa kivijalkaa alan tulevaisuudelle. "Metsäala mittaa koulutuksensa laadullista tuloksellisuutta – ainoana koulutusalana. Laatumittauksissa nousee esille alan yhteistä kehittämistä vaativia kohteita, kuten mm. korkea-asteiden johtamiskoulutuksen kehittäminen ja metsäteknologiaopetuksen tehostaminen. Ammatilliselta puolelta keskiössä tällä hetkellä ovat mm. selvitystyö alalle valmistuneiden heikosta pitovoimasta sekä metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskoe", kertoo TTS Työtehoseuran kehityspäällikkö Eila Lautanen. Kehittämistyöt näissä kaikissa ovat käynnissä ja taustalla Metsämiesten Säätiön panos on merkittävä. 

LUE LISÄÄ

METSÄKULTTUURIN VASTUULLINEN VAALIJA, TERVEHDYS 75-VUOTIAALLE SÄÄTIÖLLE

Jo 75 vuoden ajan Metsämiesten Säätiö on vaalinut metsäkulttuuria. Tästä osoituksena Metsämiesten Säätiö oli vahvana vaikuttajana Suomen Metsämuseo Lustoa perustettaessa jo vuonna 1994. Lusto on tällä hetkellä Suomen valtakunnallinen metsäkulttuurin vastuumuseo sekä metsäkulttuurin ja metsähistorian kansallinen muisti. Metsämiesten Säätiö on luotettava, vastuullinen ja kestävä toimija Suomen metsäalalla. Metsäkulttuuri vaikuttaa niin ihmisiin kuin metsiin. Samoin on tehnyt Metsämiesten Säätiö – se on vaikuttanut niin ihmisten kuin metsien hyvinvointiin ja toiminnallaan voimallisesti vahvistanut suomalaisten metsäsuhdetta ja -identiteettiä. 
 

LUE LISÄÄ

TV-SARJASSA LAPSET METSÄSSÄ METSÄAMMATTILAISTEN KANSSA

Tarinoita juurista -tv-sarja esittelee metsäalan ammattilaisten työtä lasten silmin. Jokaisessa jaksossa kohtaavat lapsi ja metsäammattilainen. Ohjelmat käsittelevät metsää monipuolisesti. Lapset oppivat mm. miksi metsää istutetaan ja kaadetaan, kuka omistaa metsät ja mitä puusta valmistetaan. Jaksoissa lapset haastavat aikuisen mm. kiipeilemään ja rakentamaan majaa. Tarinoita Juurista -sarjan jaksot ovat katsottavissa MTV3 Junior-kanavalla. Ohjelmasarjan ovat rahoittaneet Metsämiesten Säätiö ja Suomen Metsäsäätiö.

LUE LISÄÄ

METSÄLIIGA AVAUTUI 8.5. TIK TOKISSA JA TUO ESILLE METSÄTYÖN ARKIPÄIVÄÄ

Metsäalan somesta tunnetut tekijät käärivät hihansa yhdessä Metsämiesten Säätiön kanssa alan tulevaisuuden eteen. Metsäala on jo jonkin aikaa kärsinyt työntekijäpulasta ja ala on yrittänyt löytää tapoja saada nuoret kiinnostumaan alasta. Metsäliigalaiset avaavat työnsä arkipäivää jakamalla videoita ja kertomalla niissä ajatuksiaan. Mukana ovat metsäalan kuljetusyrittäjä Jonna Matikainen, metsäkoneyrittäjä Jussi Antman, metsäpalveluyrittäjä Roope Tonteri ja Jätkä-Juho perheineen. Liity mukaan @metsaliiga. Luvassa on rentoa, informatiivista ja hauskaa materiaalia.  

LUE LISÄÄ

APURAHOJA OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLISTYMISEEN JA OPISKELIJAJÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN

Metsämiesten Säätiön tavoitteena on vahva ja kansainvälisesti verkottunut metsäala. Rahoittamalla metsäalan opiskelijoiden toimintaa, erityisesti ulkomailla, Säätiö haluaa rakentaa kansainvälisesti verkottunutta vahvaa metsäalaa Suomessa. Olemme rahoittaneet metsäalan opiskelijoiden kansainvälisiä opintoja, opintomatkoja ja harjoitteluja viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana 770 000 eurolla. Niinikään tuemme MEOL - Metsäalan opiskelijat ry:n sekä Helsingin ja Joensuun metsäylioppilaiden toimintaa vuosittain. Säätiö on rahoittanut opiskelijajärjestöjä kymmenen vuoden aikana 210 000 eurolla.

LUE LISÄÄ

METSÄAMMATTILAISTEN ÄÄNI KUULUVIIN VIESTINTÄKANAVISSA

Metsäalan ammattilaisten ääni ei kuulu tarpeeksi. Nyt voit kehittää viestinnän taitojasi ja kantaa kortesi kekoon hyödyntämällä Hämeen ammattikorkeakoulun tuottamaa sähköistä koulutusaineistoa. Materiaaleista löytyy erityisesti metsäalan näkökulmasta kirjoitettuna vinkkejä ja harjoituksia toimivaan viestintään sekä sosiaaliseen mediaan niin somekanavien kuin sisällöntuotannon suhteen. Näiden pohjalta voit miettiä itsellesi sopivaa tapaa aloittaa vaikkapa sosiaalisen median käytön ja miten voit jatkossa laajentaa osallistumistasi. Metsäalan viestintäoppaaseen pääset Lue lisää -linkistä.

LUE LISÄÄ

KAHTA ERI STIPENDIÄMME VOI HAKEA YMPÄRI VUODEN

Onko joku työyhteisössäsi erityisen hyvä tyyppi? Metsäalan Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendimme on haettavissa nettisivuiltamme ympäri vuoden. Haku on helppo ja pääset yllättämään työkaverin. Samalla edesautat työyhteisösi hyvän ja kannustavan toimintakulttuurin kehittymistä. Metsäalan opinnoista valmistuvan nuoren stipendiä voi hakea oppilaitos. Opettaja, muistathan palkita vastavalmistuneita metsäalan ammattilaisia. Stipendi on saajalleen merkittävä ja se pysyy muistissa pitkään kannustaen hyviin suorituksiin myös työelämässä.

SINÄKIN VOIT LIITTYÄ JOUKKOOMME METSÄALAN HYVÄKSI

Kannatettavia apurahahankkeita jää pettymykseksemme joka vuosi runsaasti rahoittamatta. Jos haluat tukea metsäalan kehittymistä sinulle tärkeässä asiassa, voit tehdä lahjoituksen. Käytämme lahjoitukset 100 %:sti lahjoittajan toivomaan kohteeseen. Kerrothan meistä ja lahjoitusmahdollisuudesta metsäalan hyväksi henkilöille, joille nuorten tulevaisuus, metsät ja metsätalouteen perustuvat työmahdollisuudet kautta Suomen ovat tärkeitä.

LAHJOITA METSÄALAN HYVÄKSI, LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ HALUAMAASI KOHTEESEEN

Jokainen lahjoitettu euro kehittää yhtä monella eurolla metsäalaa ja sen arvostusta sekä luo metsäalan osaajille työtyytyväisyyttä. Voit lahjoittajana linjata, mihin kohteeseen lahjoituksesi metsäalalla käytetään. Se voi olla vaikkapa nuorten metsäosaaminen, metsäalan ja sen merkityksen tunnettuuden lisääminen tai muu metsäalan asia, joka on sydäntäsi lähellä. Lahjoituksesi käytetään lyhentämättömänä ja korvamerkittynä haluamaasi kohteeseen. 

LUE LISÄÄ

METSÄNHOITOYHDISTYKSILTÄ LAHJOITUS METSÄTESTAMENTIN EDISTÄMISEEN

Metsänhoitoyhdistykset lahjoittivat Metsämiesten Säätiölle 10 000 euroa Metsätestamentin edistämiseen.  ”Metsänhoitoyhdistykset näkevät tärkeänä, että metsänomistajalla on mahdollisuus valita metsilleen suojelun rinnalla lahjoitusvaihtoehto, jossa metsiä hoidetaan ja niiden tuotto käytetään lyhentämättömänä metsäalan hyväksi”, toteaa toimitusjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä.

LUE LISÄÄ

Säätiön viisi edellistä vuotta

Haetut

Apurahat ja stipendit

21.2 M€

Rahallinen

Tuki metsäalalle

8.0 M€

Metsäalan

Opiskelijoita maailmalle

381 hlöä

Metsäalan Johtamisakatemiassa

Kouluttautuneita

458 hlöä

Nuorille ja hyville tyypeille

Stipendejä

418 kpl

Koulutuksen ja osaamisen

Kehityshankkeita

124 kpl

Saadut

Lahjoitukset ja sulautumiset

0.2 M€

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.