Kiitos metsäosaajille! Metsien hoito ja käyttö on tänäänkin ratkaisu.

Lue lisää

Lahjoita sinäkin hyvää, vaikkapa oman paikkakuntasi hyväksi!

Lue lisää

Stipendimme on arvokas huomionosoitus

Lue lisää

Suomen keskeiset voimavarat ovat ihminen ja metsä

Lue lisää

Kiitos lahjoituksesta! Meillä se kohdentuu kokonaisuudessaan haluamaasi asiaan

Lue lisää

Osaava ja motivoitunut ihminen on keskeisin menestystekijä

Lue lisää

Metsätestamentti on lahjoitus metsien talouskäytölle

Lue lisää

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ

Jo vuodesta 1948 olemme olleet metsäalan ammattilaisten, metsänomistajien ja muiden metsän ystävien kanssa kehittämässä metsäalaa ja alalla työskentelevien työhyvinvointia apurahoin ja stipendein. Toimintamme alkupääoma saatiin perintönä sota-ajan savottajätkiltä. Kunnioitamme syntyhistoriaamme nimellämme ja tasa-arvoisella toiminnallamme. Tutustu historiaamme ja nykyiseen toimintaamme oheisilla parin minuutin videoilla

TUTKITTUA TIETOA METSÄNOMISTAJISTA JA METSÄAMMATTILAISISTA

Metsämiesten Säätiö on jo kolmena vuonna tilannut Taloustutkimus Oy:ltä tutkimuksen ihmisten metsäajatuksista. 2024 tutkittiin metsänomistajien mielipiteet julkisesta metsäkeskustelusta. 2023 tutkittiin mitä mieltä kansalaiset ja metsänomistajat ovat metsäammattilaisista ja työn jäljestä metsässä. 2022 tutkittiin metsäammattilaisten mielipiteet metsäkeskustelusta. Onpa tulokulma metsiin, metsänhoitoon tai metsänomistukseen ilmastonmuutos, luontokato, virkistyskäyttö, metsätalous, metsästys tai mikä muu tahansa, on tärkeää tietää, kuunnella ja ymmärtää mitä ihmiset ajattelevat.

LUE LISÄÄ

METSÄAMMATTILAISTEN ÄÄNI KUULUVIIN VIESTINTÄKANAVISSA

Metsäalan ammattilaisten ja metsänomistajien ääni ei kuulu tarpeeksi. Nyt voit kehittää viestinnän taitojasi hyödyntämällä Hämeen ammattikorkeakoulun tuottamaa sähköistä koulutusaineistoa. Materiaaleista löytyy erityisesti metsäalan näkökulmasta kirjoitettuna vinkkejä ja harjoituksia toimivaan viestintään sekä sosiaaliseen mediaan niin somekanavien kuin sisällöntuotannon suhteen. Näiden pohjalta voit miettiä itsellesi sopivaa tapaa aloittaa vaikkapa sosiaalisen median käytön ja miten voit jatkossa laajentaa osallistumistasi. Metsäalan viestintäoppaaseen pääset Lue lisää -linkistä.

LUE LISÄÄ

MONIPUOLISIA APURAHAHANKKEITA METSÄALAN JA ALAN IHMISTEN HYVÄKSI

Säätiö luo itsenäisenä toimijana metsäalan osaajille kehittymismahdollisuuksia ja hyvinvointia sekä tekee vaikuttavia avauksia metsäalan ja sen osaajien parhaaksi. Ihminen ja ihmiset yhdessä ratkaisevat metsäalan, sen yritysten sekä yhteisöjen menestyksen ja sen, miten uudistumme ja menestymme muuttuvassa maailmassa ja kansainvälisessä kilpailussa. Sinäkin voit olla tukemassa metsäalan kehitystä lahjoituksella.

METSÄLIIGA TUO TIK TOKISSA ESILLE METSÄTYÖN ARKIPÄIVÄÄ

Metsäalan somesta tunnetut tekijät käärivät hihansa yhdessä Metsämiesten Säätiön kanssa alan tulevaisuuden eteen. Metsäala on jo jonkin aikaa kärsinyt työntekijäpulasta ja ala on yrittänyt löytää tapoja saada nuoret kiinnostumaan alasta. Metsäliigalaiset avaavat työnsä arkipäivää jakamalla videoita ja kertomalla niissä ajatuksiaan. Mukana ovat metsäalan kuljetusyrittäjä Jonna Matikainen, metsäkoneyrittäjä Jussi Antman, metsäpalveluyrittäjä Roope Tonteri ja Jätkä-Juho perheineen. Liity mukaan @metsaliiga. Luvassa on rentoa, informatiivista ja hauskaa materiaalia.  

LUE LISÄÄ

SUOMEN METSÄT JA METSÄNOMISTAJAT -AINEISTO ON KAIKKIEN VAPAASSA KÄYTÖSSÄ

Pellervon taloustutkimus PTT on julkaissut visuaalisen koosteen sekä suomalaisista metsänomistajista että Suomen metsien käytöstä. Esitykset perustuvat tuoreeseen tutkittuun tietoon, kuten Metsänomistaja 2020 -tutkimukseen ja alan tilastoihin. Aineistot on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi metsäalan ammattilaisten, muiden toimijoiden ja aiheesta kiinnostuneiden vapaaseen käyttöön. Voit esimerkiksi liittää aineistoa sähköpostiin tai linkittää nettisivuille. Visuaalisten koosteiden teon on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.
 

LUE LISÄÄ

EHDOTA TYÖNANTAJASI TAI TYÖKAVERISI PALKITSEMISTA

Metsäalan työnantajalle, joka rohkaisee ja tukee työntekijöitään henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa, voi ehdottaa Viestintää tukeva työnantaja -palkintoa. Työkaverit omasta tai muusta työyhteisöstä voivat hakea arjen työyhteisösankarille palkitsemista Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendillä. Hyvä tyyppi johtaa itseään, ottaa vastuuta, oppii ja opastaa sekä ylläpitää rehtiä ja luotettavaa metsämies- ja metsänaishenkeä.

ENSIMMÄINEN ”VIESTINTÄÄ TUKEVA TYÖNANTAJA” -PALKINTO METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS-KARJALALLE

Metsämiesten Säätiön ensimmäinen Viestintää tukeva työnantaja -palkinto on myönnetty Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle. Palkinto käsittää 2 000 euron rahapalkinnon, kunniakirjan ja viestinnällisestä yhteiskuntavastuusta kertovan tunnuksen. ”Positiivisella viestinnällä vaikutamme omaan työhyvinvointiimme, luomme positiivista virettä metsien hoitoon, työn sujumiseen ja vaikutamme työnantajaimagoomme.”, toteaa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan johtaja Harri Välimäki. Palkinnolla Säätiö nostaa esille metsäalan työnantajia ja heidän käytäntöjään, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa.  

LUE LISÄÄ

VIESTINTÄÄ TUKEVA TYÖNANTAJA -PALKINNOT

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitään henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Viestintää tukeva työnantaja -palkinto kertoo työyhteisön panostavan metsäviestintään ja innostavan sekä tukevan siinä työntekijöitään onnistumisiin. Palkinto käsittää rahapalkinnon, kunniakirjan, tunnuksen ja myönteisen julkisuuden. Työnantajan tukemana omasta työstä ja omasta osaamisesta rehellisesti ja persoonallisesti kertomalla (onnistumisineen ja epäonnistumisineen) muovataan käsityksiä metsäalasta. Näin päivittäinen työ metsässä ja muissa tehtävissä saa osaajan kasvot ja metsäalan monipuoliset työtehtävät tulevat tutuiksi.

LUE LISÄÄ

TYÖYHTEISÖN HYVÄ TYYPPI -STIPENDIT

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendeillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. Stipendin myöntämisperusteina ovat itsensä johtaminen, vastuun ottaminen, oppiminen ja opastaminen sekä rehdin ja luotettavan metsämies- ja metsänaishengen ylläpitäminen.

LUE LISÄÄ

APURAHOJA OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLISTYMISEEN JA OPISKELIJAJÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN

Metsämiesten Säätiön tavoitteena on vahva ja kansainvälisesti verkottunut metsäala. Rahoittamalla metsäalan opiskelijoiden toimintaa, erityisesti ulkomailla, Säätiö haluaa rakentaa kansainvälisesti verkottunutta vahvaa metsäalaa Suomessa. Rahoitamme metsäalan opiskelijoiden kansainvälisiä opintoja, opintomatkoja ja harjoitteluja. Tuemme myös MEOL - Metsäalan opiskelijat ry:n sekä Helsingin ja Joensuun metsäylioppilaiden toimintaa vuosittain. Säätiön rahoitus opiskelijoille on vuosittain noin 100 000 euroa.

LUE LISÄÄ

APURAHOJAMME VOI HAKEA VUOSITTAIN 1.12.–31.1.

Vuosittain rahoitamme 1,8 miljoonalla eurolla yli sataa apurahahanketta, joiden koko vaihtelee satasista muutamaan sataan tuhanteen euroon. Hyvät ideat syntyvät aidosta tarpeesta ja tuottavat vaikuttavia tuloksia käytäntöön. Olemme rohkea rahoittaja ja uskallamme rahoittaa uusia avauksia metsäalan rajapintoihinkin. Apurahahakemuksia saamme vuosittain 4-5 miljoonan euron edestä. 

Historian suurin apurahamyöntö

Metsämiesten Säätiö on tehnyt 1,8 miljoonan euron rahoituspäätöksen metsäalan hyväksi. Rahoitus kohdentuu nykyisiin ja tuleviin ammattilaisiin, sillä osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat metsäalan keskeisin menestystekijä. Suurin osuus rahoituksesta kohdistuu osaamisen vahvistamiseen metsäalalla. Rahoitus laittaa liikkeelle useita selvityksiä, viestintähankkeita sekä EU-vaikuttamista parantavia hankkeita. Lisäksi rahoitetaan nuorisoviestintää, metsäalan opiskelijoita, väitöskirjatöitä sekä metsäalan tutkimuksen kansainvälistä verkottumista.

LUE LISÄÄ

APURAHAHAKEMUKSISSA MERKITTÄVÄ KASVU

Tammikuun lopussa päättyneessä Metsämiesten Säätiön vuoden 2024 apurahojen haussa jätettiin 296 apuraha-anomusta, joiden yhteissumma on 5,0 miljoonaa euroa. Hakemusten lukumäärä kasvoi 24 % ja haettu kokonaissumma kasvoi 7 %. Apurahoina jaettava 1,8 miljoonaa euroa riittää kattamaan vain 36 % haetusta kokonaissummasta. Koska iso osa hyvistä ja kannatettavista apurahahakemuksista jää vuosittain rahoittamatta, Säätiö pyrkii keräämään lahjoituksia metsäalan hyväksi. 

LUE LISÄÄ

SINÄKIN VOIT LIITTYÄ JOUKKOOMME METSÄALAN HYVÄKSI

Kannatettavia apurahahankkeita jää pettymykseksemme joka vuosi runsaasti rahoittamatta. Jos haluat tukea metsäalan kehittymistä sinulle tärkeässä asiassa, voit tehdä lahjoituksen. Käytämme lahjoitukset kokonaisuudessaan lahjoittajan toivomaan kohteeseen. Kerrothan meistä ja lahjoitusmahdollisuudesta metsäalan hyväksi henkilöille, joille nuorten tulevaisuus, metsät ja metsätalouteen perustuvat työmahdollisuudet kautta Suomen ovat tärkeitä.

JOENSUUN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT RY:LTÄ 15 000 EURON LAHJOITUS

Joensuun Seudun Metsätilanomistajat ry lopettaa toimintansa. Yhdistys päätti lahjoittaa rahavaransa, 15 000 euroa, Metsämiesten Säätiölle käytettäväksi Pohjois-Karjalan lasten ja nuorten metsätietämyksen lisäämiseen sekä maakunnan metsäalan ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen ja tukemiseen. "Miettiessämme rahavarojemme käyttöä, halusimme varmistaa, että ne kohdistuvat ja tuottavat hyötyä maakuntaamme. Metsämiesten Säätiön pitkäaikainen ja luotettava toiminta tukee lopettavan yhdistyksemme tavoitteita ja näin päädyimme lahjoittamaan loput varamme Säätiölle", toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Sormunen. Metsämiesten Säätiö kiittää lahjoituksesta metsäalan hyväksi.

LUE LISÄÄ

TUTUSTU JA JAA LAHJOITUSESITTEITÄMME METSÄALAN HYVÄKSI

Vuosittain Säätiön saamista noin viiden miljoonan euron apurahahakemuksista 2/3 jää rahoittamatta, koska jaettava raha ei riitä. Säätiö rahoittaa painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opinnäytetöitä. Jotta voisimme kasvattaa rahoitusta, keräämme lahjoituksia. Käytämme lahjoituksen 100-prosenttisesti apurahana tai stipendinä lahjoittajan tärkeänä pitämään asiaan metsäalalla. Asiakastapaamisiin metsäammattilaiset ovat toivoneet esitteitä, joilla voivat konkretisoida lahjoitusten merkitystä metsäalan ja yhteiskunnan hyväksi. Lahjoitusesitteisiin on koottu esimerkkejä, mihin lahjoituksen voi kohdentaa.

LUE LISÄÄ

LAHJOITA METSÄALAN HYVÄKSI, LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ HALUAMAASI KOHTEESEEN

Jokainen lahjoitettu euro kehittää yhtä monella eurolla metsäalaa ja sen arvostusta sekä luo metsäalan osaajille työtyytyväisyyttä. Voit lahjoittajana linjata, mihin kohteeseen lahjoituksesi metsäalalla käytetään. Se voi olla vaikkapa nuorten metsäosaaminen, metsäalan ja sen merkityksen tunnettuuden lisääminen tai muu metsäalan asia, joka on sydäntäsi lähellä. Lahjoituksesi käytetään lyhentämättömänä ja korvamerkittynä haluamaasi kohteeseen. 

LUE LISÄÄ

METSÄNHOITOYHDISTYKSILTÄ LAHJOITUS METSÄTESTAMENTIN EDISTÄMISEEN

Metsänhoitoyhdistykset lahjoittivat Metsämiesten Säätiölle 10 000 euroa Metsätestamentin edistämiseen.  ”Metsänhoitoyhdistykset näkevät tärkeänä, että metsänomistajalla on mahdollisuus valita metsilleen suojelun rinnalla lahjoitusvaihtoehto, jossa metsiä hoidetaan ja niiden tuotto käytetään lyhentämättömänä metsäalan hyväksi”, toteaa toimitusjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä.

LUE LISÄÄ

KIITOS METSÄAMMATTILAISILLE, METSIEN KÄYTTÖ ON TÄNÄÄNKIN RATKAISU

Metsämiesten Säätiö on perustettu 18.11.1948. Olemme jo 75 vuotta olleet kehittämässä metsäalaa ja alalla työskentelevien hyvinvointia apurahoin ja stipendein metsäalan ammattilaisten, metsänomistajien ja muiden metsän ystävien kanssa. Toimintamme alkupääoma saatiin perintönä sota-ajan savottajätkiltä. Kunnioitamme syntyhistoriaamme nimellämme ja tasa-arvoisella toiminnallamme. Juhlavuoden kunniaksi järjestimme neljä juhlaseminaaria (Rovaniemi, Tampere, Joensuu, Helsinki) ja teetimme tutkimuksen "Mitä mieltä kansalaiset ja metsänomistajat ovat metsäammattilaisista ja työn jäljestä metsässä".

LUE LISÄÄ

TEOLLISUUDEN METSÄNHOITAJAT RY:N ANSIOMITALI METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLLE

Teollisuuden Metsänhoitajat ry on huomioinut Metsämiesten Säätiön ansiomitalilla tunnustuksena erityisen merkittävästä työstä Suomen metsätalouden hyväksi. ”Metsämiesten Säätiö on toiminut olemassaolonsa ajan esimerkillisesti niin metsätalouden edistämiseksi ja arvostuksen lisäämiseksi kuin myös metsäammattilaisten tietojen ja taitojen kehittämiseksi. Erityisen arvostettavaa Metsämiesten Säätiön toiminnassa on historian kunnioittaminen ja nykyisten metsäammattilaisten työhyvinvointiin panostaminen apurahojen ja stipendien myöntämisessä”, totesi puheenjohtaja Timo Saarentaus myöntämisperusteista. 

LUE LISÄÄ

KAHTA ERI STIPENDIÄMME VOI HAKEA YMPÄRI VUODEN

Onko joku työyhteisössäsi erityisen hyvä tyyppi? Metsäalan Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendimme on haettavissa nettisivuiltamme ympäri vuoden. Haku on helppo ja pääset yllättämään työkaverin. Samalla edesautat työyhteisösi hyvän ja kannustavan toimintakulttuurin kehittymistä. Metsäalan opinnoista valmistuvan nuoren stipendiä voi hakea oppilaitos. Opettaja, muistathan palkita vastavalmistuneita metsäalan ammattilaisia. Stipendi on saajalleen merkittävä ja se pysyy muistissa pitkään kannustaen hyviin suorituksiin myös työelämässä.

75-V JUHLAVUOSI 2023

Metsämiesten Säätiö täytti viime vuonna 75 vuotta. Juhlimme merkkipaalua metsäalan ja sillä töitä tekevien ihmisten hyväksi, sillä metsien hoito ja käyttö on tänäänkin ratkaisu aikamme suuriin ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

VIESTINTÄ VAHVISTAA LUOTTAMUSTA METSÄALAAN JA TUO UUSIA OSAAJIA ALALLE

"Metsämiesten Säätiön kanssa yhteistyössä toteutettujen vaikuttavien viestintähankkeiden luoma positiivinen näkemys metsäalasta kantaa kauas. Ala tarvitsee yhteistyökykyisiä, sitoutuneita ja tulevaisuuteen uskovia tekijöitä ja rahoittajia vahvan metsätalouden ja -teollisuuden tukena – toimijoita, joilla on myös juuret ja tieto metsäalan merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteinen viestintä vahvistaa luottamusta työhömme ja innostaa alalle uusia osaavia ja motivoituneita ihmisiä. Tuloksena on heidän tekemänään lukemattomia uusia ja raikkaita puupohjaisia ratkaisuja, mikä auttaa maailmaa irti fossiilitaloudesta", kuvaa toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu Suomen Metsäyhdistyksestä 75-vuotistervehdyksessään Metsämiesten Säätiön tukeman metsäalan viestinnän tärkeyttä.

LUE LISÄÄ

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ ON METSÄALAN ENNAKOINNIN YMMÄRTÄJÄ JA TUKIJA

Metsäala on Suomessa aina ollut hyvin riippuvainen ulkoa ja sisältä tulevista vaikutteista. "Olen sivusta seurannut useita Metsämiesten Säätiön ennakointitutkimushankkeita ja päätellyt, että työn tukeminen on systemaattista ja mittavaa. Voidaankin todeta, että Säätiön ymmärrys ja rahoitus metsäalan ennakoinnin tutkimukseen, koulutukseen ja viestintään on ollut aivan keskeistä metsäalalle tällä vuosituhannella. Säätiön tuen perimmäinen tarkoitus on ollut tietysti se, että Suomen metsäala voi hyvin ja menestyy. Se ei mene tulevaisuuteen silmät kiinni, vaan ennakoiden ja omaan tulevaisuuteensa vaikuttaen", korostaa Helsingin yliopiston työelämäprofessori Lauri Hetemäki tervehdyksessään 75 -vuotiaalle Metsämiesten Säätiölle sen ennakointityölle antaman tuen merkitystä.

LUE LISÄÄ

Säätiön viisi edellistä vuotta 2019-2023 numeroina

Haetut

Apurahat ja stipendit

21.9 M€

Rahallinen

Tuki metsäalalle

8.4 M€

Metsäalan

Opiskelijoita maailmalle

325 hlöä

Metsäalan Johtamisakatemiassa

Kouluttautuneita

452 hlöä

Nuorille ja hyville tyypeille

Stipendejä

510 kpl

Koulutuksen ja osaamisen

Kehityshankkeita

139 kpl

Lahjoitukset

Toimintaa tukenut lahjoituksin

48 tahoa

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.