Suomen ja Ruotsin metsänomistajayhdistysselvitys kertoo 100 v. matkasta hyvin erilaisella etenemisellä, mutta yhtäläisin lähtö- ja nykytavoittein

keskiviikkona, 14.02.2024

Hankkeessa on havaittu, että jäsenpohjaista, demokraattisesti hallinnoitua metsänomistajien yhdistystä voidaan omistaa, johtaa ja kehittää hyvin erilaisilla tavoilla riippuen ensi sijassa yhdistyksen rakenteesta, siihen sovellettavasta lainsäädännöstä ja yhdistyksen omistajien, johdon ja henkilöstön osaamisesta ja toimintamalleista.

Ruotsalaiset metsänomistajien yhdistykset on pienen hapuilun jälkeen lähes sata vuotta sitten perustettu taloudellisina yhdistyksinä, joihin sovelletaan Suomen osuuskuntalakia vastaavaa lainsäädäntöä. Tällaiseen yhdistykseen liittyessään metsänomistajan on sijoitettava huomattava pääomapanos, mutta toisaalta hän voi saada sijoitukselleen hyvän tuoton, mikäli yhdistys menestyy ja jakaa ylijäämää.

Suomalaiset metsänomistajien yhdistykset, siis metsänhoitoyhdistykset ovat olleet aatteellisia yhdistyksiä koskevan yleislain ja vuodesta 1950 lähtien erityisen Metsänhoitoyhdistyslain piirissä. Lainsäädäntökehikon puitteissa metsänhoitoyhdistykset ovat olleet aluksi valtion metsähallinnon avustajia. Yhdistysten rooli on vuosikymmenien saatossa muuttunut käytännössä paljon.

Uusin metsänhoitoyhdistyslaki 2015 poisti metsänomistajien automaattijäsenyyden yhdistyksissä ja samalla yhdistyksen saama veroluonteinen metsänhoitomaksu poistui ja tilalle tuli vapaaehtoinen jäsenyys. Jäsenet, jotka ovat samalla MTK:n jäseniä, maksavat yhdistykselle vuotuista jäsenmaksua. Yhdistys ei voi jakaa jäsenilleen ylijäämää.

Hankkeessa on käynyt ilmi, että metsänomistajien yhdistysten toimintaan sekä Suomessa että Ruotsissa liittyy nykytilanteessa isoja kehittämishaasteita, joiden taustalla on metsänomistuksen murros, metsäteollisuuden globalisoituminen, metsänhoitopalveluiden kilpailutilanteen muutos ja tarve kehittää omistajahallintoa sekä henkilöstön osaamista.

Hankkeen tuloksia esitellään metsänhoitoyhdistysten puheenjohtajien kokouksessa 15.2.2024 sekä MTK:lle myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana.

Selvitystyön tekijä on tutustunut metsänhoitoyhdistysten ja Ruotsissa metsänomistajien yhdistyksen toimintaan sekä paikan päällä että Teams-keskusteluin ja haastatellut yhdistysten omistajahallintoa, johtoa ja henkilöstöä.

Metsämiesten Säätiö on tukenut selvitystyötä apurahalla.

Lisätietoja:

varatuomari Jukka Suvitie, +358 41 4666 026, josuvitie(a)gmail.com

Hankkeen raportti

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.