Lahjoitusvaihtoehto 1: Metsäala viestii ja näkyy

Lahjoitusvaihtoehto 2: Metsä tutuksi lapsille ja nuorille

Lahjoitusvaihtoehto 3: Osaavat tekijät metsässä

Lahjoitusvaihtoehto 4: Hyvinvoivat tekijät metsässä

Lahjoitusvaihtoehto 5: Metsähistorian tallennus ja esilletuonti – tunne juuresi

Lahjoitusvaihtoehto 6: Ennakoivalla tutkimuksella kansainvälisessä kärjessä

NIMEÄSI KANTAVA RAHASTO

Metsämiesten Säätiöön on mahdollisuus perustaa lahjoittajan nimeä kantava rahasto. Vaihtoehtoja on kaksi: nimikkorahasto ja määrätarkoitusrahasto. Rahaston perustamisella ja kartuttamisella lahjoittajat voivat pysyvällä tavalla osoittaa tukevansa tärkeänä pitämäänsä asiaa laajasti tai kohdennetusti metsien talouskäytön ja ihmisen hyväksi. Säätiö ei peri rahaston hoidosta hallinnointipalkkiota, joten kaikki varat käytetään rahaston tehtävän mukaisesti.

Kenellä tahansa on mahdollisuus kartuttaa rahastoa ja liittyä mukaan tärkeänä pitämäänsä toimintaan. Rahastoista haettavaksi laitetut ja myönnetyt apurahat julkaistaan Metsämiesten Säätiön kotisivuilla sekä vuosikertomuksessa. 

Nimikkorahasto 

Nimikkorahaston perustamispääoma on vähintään 50.000 euroa. Varat käytetään 100 %:sti ja yksilöimättä Säätiön myöntämiin apurahoihin ja stipendeihin metsäalan ja sillä toimivien ihmisten hyväksi. Nimikkorahasto liitetään nimikkorahastoluetteloon lahjoittajan nimeämänä. 

Määrätarkoitusrahasto 

Määrätarkoitusrahasto on lahjoittajan nimeämä rahasto. Sille tehdään ja hyväksytään omat säännöt yhteistyössä lahjoittajan kanssa. Pääomaa ja käyttövaroja käytetään lahjoittajan säännöissä määräämään tarkoitukseen apurahoina ja stipendeinä. Rahaston perustamispääoma on vähintään 100.000 euroa. Sen käyttövaroja kartutetaan vuosittain pääomalle laskettavalla 4 % kiinteällä korolla.
 
Määrätarkoitusrahastojen säännöissä nimetyille yhdyshenkilöille lähetetään vuosittain selvitys rahaston pääomasta ja käyttövaroista. Näin rahaston perustaja voi seurata varojen käyttöä ja rahastoon kohdistettuja muita lahjoituksia. 

Mikäli haluat keskustella rahaston perustamisesta, ota yhteys toimitusjohtaja Ilari Pirttilään, ilari.pirttila@mmsaatio.fi tai 050 598 9920.

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.