Ihminen ja metsä -seminaari 7.12.2016: Vähemmällä enemmän

torstaina joulukuun 08. 2016

Metsämiesten Säätiö järjesti keskiviikkona 7.12.2016 Helsingissä Säätytalolla Ihminen ja metsä -seminaarin, jonka teemana oli Vähemmällä enemmän, metsäalan koulutuksen määrän ja laadun johtaminen niukkenevien resurssien toimintaympäristössä.

Seminaarissa käsiteltiin useiden Metsämiesten Säätiön aloitteesta ja/tai rahoituksella käynnistyneiden koulutuksen kehittämishankkeen tuloksia. Tilaisuuden puheenjohtajana ja sparraajana toimi ylijohtaja Juha Niemelä Maa- ja metsätalousministeriöstä.

Puheenjohtaja edellytti kultakin alustajalta kolmea konkreettista ehdotusta, mitä alan osaamisen lisäämiseksi pitää tehdä niukkenevan rahoituksen maailmassa. Paikalla olijat saivat lopuksi ehdottaa ja äänestää näitä tai omia ratkaisujaan. 

12.00    Avaus
             - hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tikkanen, Metsämiesten Säätiö

             Muutos on kiihtyvää - Tämän päivän ja tulevaisuuden osaamistarpeet
             metsäalalla

             - toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy
             - ennakoija, organisaatiovalmentaja Marja Viluksela, Ajatuspari

             Metsäkoulutus ry - yhteistyöllä eteenpäin
             - hallituksen puheenjohtaja Susanna Tauriainen, Metsäkoulutus ry

             Metsäalan koulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen oppimistulosten
             laadullisilla mittareilla

             - kehitys- ja asiakkuuspäällikkö Eila Lautanen, TTS Työtehoseura

             Keskustelu

             Metsämiesten Säätiön huomionosoitukset

14.40    Kahvi

15.00    Tehokkaammalla markkinointiviestinnällä enemmän hakijoita alan
             koulutuksiin

             - yhteyspäällikkö Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys ry

             Metsäalan korkeakoulutuksen määrällinen ja laadullinen kehittäminen
             - professori (emer.) Paavo Pelkonen, ”Yliopistollinen metsäopetus satavuotiaan
               Suomen tulevaisuuden rakentamisessa" -hanke
             - selvitysmies Jyrki Ketola, ”Metsäalan korkea-asteen koulutuksen rakenteellisen
               kehittämisen esiselvitystyö
” -hanke
             - tutkija Riitta Kilpeläinen, TTS Työtehoseura, "Metsäalan korkea-asteen  
               opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen
" -hanke

             Koulutuksen kehittäminen työelämän lähtökohdista
             - metsäjohtaja Juha Mäntylä, Metsä Group

             Keskustelu

17.10    Päätössanat
             - toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö

             Savottabuffet

19.00    Tilaisuus päättyy

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.